Łukasz Szumowski został nowym ministrem zdrowia. Zastąpił na tym stanowisku Konstantego Radziwiłła, który pełnił tę funkcję od 16 listopada 2015.

Łukasz Szumowski urodził się 3 czerwca 1972 roku w Warszawie. Jest kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ukończył w 1997 roku. W 1998 r. rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 - doktora habilitowanego nauk medycznych. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.

Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Był członkiem m.in. European Heart Rhythm Association Training Fellowships Committee, Innovation Committee, a także zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Poza Konstantym Radziwiłłem swoje stanowiska utracili: minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, minister środowiska Jan Szyszko, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

Teresa Czerwińska została nowym ministrem finansów, Jadwiga Emilewicz ministrem przedsiębiorczości i technologii, Jerzy Kwieciński ministrem inwestycji i rozwoju, Henryk Kowalczyk ministrem środowiska, Joachim Brudziński ministrem spraw wewnętrznych i administracji, Jacek Czaputowicz ministrem spraw zagranicznych, a Mariusz Błaszczak ministrem obrony narodowej.

Fot. KPRM