Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach otrzymała finansowanie w wysokości 880 000 złotych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki POLS na badania nowych strategii terapeutycznych w dziedzicznych dystrofiach siatkówki.

POLS jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy do polskich organizacji badawczych lub przedsiębiorstw. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych.

Projekt realizowany w ramach grantu POLS w Katedrze Fizjologii o akronimie ProteoRetina i tytule „Poszukiwanie nowych opcji terapeutycznych w leczeniu dziedzicznych chorób siatkówki w oparciu o analizę interakcji białek", kierowany będzie przez eksperta z zakresu proteomiki, Dr Xiaonana Liu z Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu w Helsinkach, który zostanie zatrudniony na czas trwania projektu w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu jest Dr hab. n. med. Adrian Smędowski z Katedry i Zakładu Fizjologii WNMK.

Opis projektu można znaleźć pod linkiem: ncn.gov.pl

Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach jest wiodącym ośrodkiem w Polsce wyspecjalizowanym w badaniach z zakresu okulistyki eksperymentalnej. Dzięki rozbudowanej sieci współpracy międzynarodowej, prowadzone są projekty z zakresu molekularnych mechanizmów neuropatii nerwu wzrokowego, zwłaszcza jaskry, dystrofii siatkówki, retinopatii cukrzycowej oraz eksperymentalnych terapii chorób oczu.

Źródło: Śląski Uniwersytet Medyczny