12 milionów złotych zostanie przekazanych z budżetu Województwa Śląskiego na budowę i wyposażenie nowego budynku ŚCCS w Zabrzu. Podpisy pod umową w sprawie przekazania środków złożyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz pełniący obowiązki dyrektora naczelnego szpitala, prof. Piotr Przybyłowski. W przekazaniu umowy uczestniczyli także radni Sejmiku: Alina Nowak i Rafał Kandziora.

- Inwestycja wpisuje się w priorytety prowadzonej przez nas regionalnej polityki ochrony zdrowia, stanowiąc jej fundament, jakim jest rozwój profilaktyki zdrowotnej. Wczesna prewencja chorób środowiskowych serca, płuc i chorób cywilizacyjnych, diagnostyka i medycyna naprawcza. Ponadto wpływa na rozwój kompleksowej opieki nad osobami ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego poprzez ograniczenie zachorowalności, przedwczesnej umieralności oraz niepełnosprawności z powodu chorób układu krążenia. Województwo Śląskie słynie z medycyny, to właśnie tutaj znajduje się wiele flagowych, znanych w Polsce i Europie ośrodków. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to jedna z naszych medycznych wizytówek – komentuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

W praktyce, zadanie będzie polegało na połączeniu obiektu A+ z wcześniej zrealizowanymi segmentami B i C tworząc jednolity obiekt szpitalny. Cały proces diagnostyczno-decyzyjny będzie się odbywał w obrębie interdyscyplinarnego zespołu lekarskiego, zlokalizowanego w spójnym kompleksie szpitalnym, co podniesie komfort chorego i jego poczucie bezpieczeństwa. Zapewni to też ciągłość leczenia od opieki ambulatoryjnej, poprzez diagnostykę, terapię aż po leczenie wysokospecjalistyczne i rehabilitację.

- Chorzy, zarówno dzieci, jak i dorośli będą leczeni w dużo bardziej komfortowych warunkach, w klimatyzowanych i monitorowanych salach – podkreśla pełniący obowiązki szpitala, prof. Piotr Przybyłowski.

Projekt rozbudowy Śląskiego Centrum Chorób Serca jest realizowany od 2018 roku. Obecne zadanie stanowi końcową fazę realizacji programu wieloletniego, którego całkowita wartość w latach 2018-2021 wyniosła 111 mln 176 tys. zł.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego