W dniach 23-24 września w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbył się Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej „Zdrowie sportowca i aktywność fizyczna społeczeństwa – największą wartością”.

Kongres otworzyła jubileuszowa sesja z okazji 40-lecia akademickiej medycyny sportowej w Łodzi: Aktywność fizyczna – zalecenia dla zdrowia, której moderatorami byli dr med. H. Kuński, prof. W. Drygas, prof. A. Jegier, prof. T. Kostka.

Jak informuje Uniwersytet Medyczny w Łodzi, w Kongresie wzięło udział ok. 700 uczestników, dla których zorganizowanych zostało 15 sesji z zakresu wybranych problemów kardiologicznych w medycynie sportowej, wysiłków ekstremalnych w sporcie, wakcynologii w medycynie sportowej, zdrowia psychicznego sportowców, patologii układu ruchu i rehabilitacji sportowej, wspomagania zdolności wysiłkowych oraz aktualnych zagadnień związanych ze zwalczaniem dopingu w sporcie, nowoczesnej diagnostyki, w tym diagnostyki wydolności fizycznej człowieka, diagnostyki obrazowej i diagnostyki biomolekularnej w medycynie sportowej. Prezentacje przedstawiło ponad 60 wykładowców będących najwybitniejszymi ekspertami w swoich dziedzinach. Odbyły się również dwa warsztaty: Badanie ergospirometryczne w medycynie sportowej i Pomiar wydolności fizycznej człowieka oraz Sesja Prac Oryginalnych, w której zaprezentowano 40 prac. Wyróżniono prace, które zostały rekomendowane do publikacji w czasopismach „Biology of Sport” lub „Medycyna Sportowa”.

Uczestniczący w Kongresie lekarze medycyny sportowej, jak i lekarze innych specjalności, fizjoterapeuci, fizjolodzy wysiłku fizycznego, specjaliści regeneracji powysiłkowej, pracownicy wyższych uczelni oraz ośrodków naukowo-badawczych, trenerzy i sportowcy, wywieźli ze sobą najnowsze informacje naukowe.

Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej objęło swoim patronatem honorowym Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz International Federation of Sports Medicine (FIMS) i European Federation of Sports Medicine Associations (EFSMA). Organizację Kongresu wsparli liczni sponsorzy oraz patroni medialni.


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Łodzi