Życie w pobliżu głównych dróg lub autostrad wiąże się z częstszym występowaniem demencji, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i stwardnienia rozsianego, sugeruje nowe badania opublikowane w czasopiśmie Environmental Health .

Naukowcy z University of British Columbia przeanalizowali dane pochodzące od 678,000 dorosłych. Odkryli, że mieszkanie w odległości mniejszej niż 50 metrów od głównej drogi lub mniej niż 150 metrów od autostrady wiąże się z wyższym ryzykiem rozwoju demencji, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i stwardnienia rozsianego. Prawdopodobnie związane jest to ze zwiększonym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza.

Naukowcy odkryli również, że życie w pobliżu terenów zielonych, takich jak parki, ma działanie ochronne przed rozwojem tych zaburzeń neurologicznych.

>>>ZOBACZ TEŻ: Zwiększone stosowanie antybiotyków może predysponować do wystąpienia choroby Parkinsona

„Po raz pierwszy potwierdziliśmy związek między zanieczyszczeniem powietrza pochodzących z niedaleko położonych od miejsca zamieszkania dróg, a wyższym ryzykiem demencji, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i stwardnienia rozsianego” - mówi Weiran Yuchi, główny autor badania i doktorant w UBC. „Dobrą wiadomością jest to, że tereny zielone wydają się mieć pewne działanie ochronne w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia jednego lub więcej z tych zaburzeń. Potrzebne są dalsze badania, ale nasze ustalenia sugerują, że wysiłki planowania urbanistycznego w celu zwiększenia dostępności do terenów zielonych i zmniejszenia ruch samochodowego byłby korzystne jeżeli chodzi o zdrowie naszych mózgów ”.

Zaburzenia neurologiczne, w tym choroba Alzheimera i inne rodzaje demencji, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane i choroby neuronów ruchowych są coraz częściej uznawane za jedną z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności na całym świecie. Niewiele wiadomo na temat czynników ryzyka związanych z zaburzeniami neurologicznymi, z których większość jest nieuleczalna i zwykle powoduje pogorszenie się stanu zdrowia wraz z upływem czasu.

Na potrzeby badań naukowcy przeanalizowali dane dla 678,000 dorosłych w wieku od 45 do 84 lat, którzy mieszkali w Metro Vancouver od 1994 do 1998 r. oraz w okresie od 1999 do 2003 r. Oszacowali indywidualne narażenie na bliskość zamieszkania od drogi, zanieczyszczenie powietrza, hałas oraz dbanie o ekologię w miejscu zamieszkania każdej osoby przy użyciu danych na podstawie kodu pocztowego. W okresie obserwacji naukowcy zidentyfikowali 13 170 przypadków otępienia bez choroby Alzheimera, 4 201 przypadków choroby Parkinsona, 1277 przypadków choroby Alzheimera i 658 przypadków stwardnienia rozsianego.

W przypadku otępienia bez choroby Alzheimera i choroby Parkinsona mieszkanie blisko głównych dróg lub autostrady wiązało się odpowiednio z 14% i 7% podwyższonym ryzykiem obu stanów. Ze względu na stosunkowo małą liczbę przypadków Alzheimera i stwardnienia rozsianego w Metro Vancouver w porównaniu z otępieniem innym niż Alzheimera i chorobą Parkinsona, naukowcy nie zidentyfikowali związku między zanieczyszczeniem powietrza a zwiększonym ryzykiem tych dwóch chorób. Obecnie wciąż analizują dane z Kanady i mają nadzieję, że większy zestaw danych dostarczy więcej informacji na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na chorobę Alzheimera i stwardnienie rozsiane.

>>>ZOBACZ TEŻ: Wystaw e-receptę w 18 sekund

Kiedy naukowcy wzięli pod uwagę zielone tereny, odkryli, że wpływ zanieczyszczenia powietrza na zaburzenia neurologiczne został złagodzony. Naukowcy sugerują, że ten efekt ochronny może wynikać z kilku czynników.
„W przypadku osób, które w pobliżu mają większą ilość terenów na których występują rośliny, częściej są aktywne fizycznie i mogą wykazywać więcej interakcji społecznych” - powiedział Michael Brauer, starszy autor i profesor w UBC. „Mogą być nawet korzyści z samych wizualnych aspektów występowania roślinności”.

Brauer dodał, że odkrycia podkreślają znaczenie, jakie dla osób zajmujących się gospodarką zieleni miejskiej ma zapewnienie włączenia zieleni i parków podczas planowania i rozwoju dzielnic mieszkaniowych.

Źródło: eurekalert.org