Minister Jacek Czaputowicz wziął udział w spotkaniu pt. „Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej: wspólne dążenie do budowania zdrowszego świata”, które odbyło się w ramach 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa, podczas której Polska przyłączyła się do wspólnego oświadczenia przygotowanego z inicjatywy USA na temat powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej. Wystąpienie zostało odczytane w imieniu 19 państw przez sekretarza zdrowia USA Alexa Azara. Polskę reprezentował minister Jacek Czaputowicz.

Wspólne oświadczenie podkreśliło kluczową kwestię ochrony rodziny i zdrowia jej członków, a także zdrowia społeczności, jako środowiska, w którym rodzina funkcjonuje, powinna być wspierana i wzmacniana. W tym kontekście wyrażono brak poparcia dla odniesień w dokumentach ONZ do terminologii, takich jak zdrowie, prawa seksualne i reprodukcyjne (sexual and reproductive health and rights), które mogą podważać istotną rolę rodziny i być interpretowane jako zgoda na promocję aborcji. Takie niedookreślone nazewnictwo nie bierze pod uwagę suwerennego prawa państw do realizowania polityki zdrowotnej zgodnej z kontekstem krajowym. Podkreślono, że powinien być wspierany wyłącznie taki model edukacji seksualnej, który docenia ochronną rolę rodziny i nie akceptuje narażania młodzieży na ryzykowne zachowania seksualne.

Jednocześnie we wspólnym oświadczeniu państwa wyraziły zdecydowane poparcie dla równego dostępu do opieki zdrowotnej, która uwzględnia kwestie reprodukcyjne, a także opiekę okołoporodową, planowanie rodziny oraz eliminację przemocy wobec kobiet i dziewczynek. Zaapelowano również o skupienie się na konkretnych problemach i wyzwaniach, tak aby przyspieszyć dostęp do usług zdrowotnych dla wszystkich.


Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych