Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia poinformowało, że Minister Zdrowia przyznał akredytację kolejnym siedmiu szpitalom.

Aby otrzymać akredytację, szpital musi spełnić wszystkie kryteria oceny zawarte w piętnastu działach. W sumie kryteriów tych jest 221.

Ocenie podlega całościowa działalność szpitala, a więc zarówno zarządzanie placówką, jak i przestrzeganie praw pacjenta, diagnostyka obrazowa, wykonywane zabiegi, działalność izby przyjęć, odżywianie pacjentów, a nawet pranie bielizny i pościeli. Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonują oceny na podstawie rozmów z pacjentami, kierownictwem i personelem szpitala oraz dokumentacji.

>>>ZOBACZ TEŻ: Jak wystawić e-receptę w bezpłatnym programie Gabinet drWidget?

Wyróżnione jednostki to:

  • "OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" w zakresie działalności SZPITALA OLMEDICA
  • Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w zakresie działalności Szpitala Powiatowego
  • WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU w zakresie działalności OŚRODKA SZPITALNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  • NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne Spółka Akcyjna w zakresie działalności EuroMedic Szpitala
  • SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE w zakresie działalności Szpitala im. lek. Włodzimierza Mantiuka
  • INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII w zakresie działalności Instytutu Hematologii i Transfuzjologii-SZPITALA W WARSZAWIE
  • American Heart of Poland Spółka Akcyjna w zakresie działalności Rzeszowskiego Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej PAKS IX

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 224 szpitali oraz 214 placówek POZ.


Źródło: CMJ