Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała 28 listopada 2019 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie, liczący 4 tys. 531 stron, akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom, którzy od lutego 2014 roku do grudnia 2015 roku, działając na terenie całego kraju, w tym w Warszawie, Płocku, Łodzi, Olsztynie i innych miejscowościach, zawierali niekorzystne umowy na świadczenie usług telemedycznych.

W toku postępowania przygotowawczego ustalono, iż tym celu w 2013 roku został utworzony podmiot gospodarczy o nazwie Polskie Centrum Telemedyczne Sp. z o.o. Przedmiotem działalności powyższej firmy miała być między innymi specjalistyczna opieka lekarska i opieka zdrowotna. Zgodnie z treścią umów o świadczenie usług telemedycznych, klienci spółki, którzy zawarli umowy na okres 36 miesięcy, byli zobowiązani do uregulowania jednorazowej opłaty aktywacyjnej oraz miesięcznego abonamentu w kwocie 60 zł. W zamian za te opłaty spółka miała realizować świadczenia medyczne, m.in. polegające na przeprowadzeniu badań EKG w domu pacjenta na odległość, przy telefonicznej asyście pracownika spółki. Ponadto użytkownik systemu miał mieć dostęp do infolinii umożliwiającej kontakt z lekarzem w celu organizacji domowej wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, a w razie potrzeby, na wezwaniu karetki pogotowia.

Wbrew ofertom przedstawianym przez Polskie Centrum Medyczne, podmiot ten nie był zdolny do realizacji wskazanych usług w pełnym zakresie. Nie został bowiem zatrudniony lekarz sprawujący nadzór kardiologiczny. Dysponowano zbyt małą liczbą urządzeń do badania parametrów pracy serca na odległość oraz zatrudniono niewystarczającą liczbę techników elektrokardiologii.

>>>ZOBACZ TEŻ: Sieradz: Agresor na szpitalnym oddziale zaatakował personel i pacjentki

Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania przygotowawczego wykazał, ze oskarżeni, pełniąc funkcje w organach zarządu spółki lub w ramach współpracy z zarządem, posiadali wiedzę, że nie była ona w stanie świadczyć usług na rzecz wszystkich osób, z którymi zostały zawarte umowy. Pomimo tego oskarżeni, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – za pośrednictwem innych spółek, z którymi łączyły ich umowy agencyjne – zawierali umowy głównie z osobami starszymi wprowadzając je w błąd co do faktycznej możliwości realizacji oferowanych usług medycznych.

Zarzucane przestępstwa

Oskarżeni doprowadzili 1530 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 770 tysięcy zł z tytułu uiszczenia miesięcznego abonamentu za korzystanie ze świadczeń.
Ponadto usiłowali oszukać 5 785 osób na łączną kwotę przeszło 12 i pół miliona zł, w której mieściły się opłaty aktywacyjne zawieranych umów w kwotach po 2 169 zł oraz opłaty z tytułu miesięcznego abonamentu.

Podjęte w toku śledztwa czynności procesowe doprowadziły do ujawnienia i zabezpieczenia materiału dowodowego zawartego w 592 tomach akt tj. na 118 tys. 400 kartach . Dowody te dały podstawę do przedstawienia zarzutów:

  • Mariuszowi L. doradcy, a następnie Prezesowi Zarządu PCT,
  • Michałowi A. pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu PCT,
  • Łukaszowi Ł.- członkowi Zarządu PCT,
  • Maciejowi B.- kierującemu działalnością operacyjną PCT

popełnienia przestępstw oszustwa oraz usiłowania oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, z czego oskarżeni uczynili sobie stałe źródło dochodu. Przestępstwa te zakwalifikowano jako czyny z art. 286 par. 1 kk, art. 13 par.1 kk w zw. z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1kk, w zw. z art. 12, w zw. z art. 65 par. 1kk, za które grozi oskarżonym kara pozbawienia wolności do lat 15.

W toku postępowania prokuratorzy powołanego do tej sprawy czteroosobowego zespołu prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Płocku i kilkunastoosobowego zespołu funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zabezpieczyli, przy udziale biegłych z zakresu badań informatycznych, 30 terabajtów danych teleinformatycznych. Dane te zostały zgromadzone na specjalnych dyskach odpowiadających objętością danych około 6300 płytom DVD.
Materiały tej sprawy zostały wyłączone ze śledztwa liczącego 2 tysiące 96 tomów.

Środki zapobiegawcze

W toku śledztwa Sąd zastosował wobec jednego podejrzanego tymczasowe aresztowania na łączny okres 5 miesięcy, a następnie poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy zł, wobec 2 podejrzanych zastosował poręczenia majątkowe w kwotach 90 tysięcy zł i 40 tysięcy zł.

>>>ZOBACZ TEŻ: Lublin: Karetką wjechał w autobus - bez prawa jazdy

Ponadto – jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego – prokurator w celu zapewnienia wykonania zasądzonych wyrokiem kar i środków majątkowych oraz roszczeń odszkodowawczych wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu oskarżonych, w postaci ustanowienia hipotek przymusowych w łącznej kwocie 300 tysięcy zł. Oskarżeni nie byli dotychczas karani.

Akt oskarżenia w niniejszej sprawie liczy 4 tys. 531 stron co odpowiada 23 ryzom papieru. Akta sprawy wraz z egzemplarzami aktu oskarżenia zostaną przetransportowane samochodem ciężarowym do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Karny.


Źródło: Prokuratura Krajowa