Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole skierowała akt oskarżenia wobec 3 kobiet, które w dniu 18 października 2021 r we Wrocławiu, dopuściły się uporczywego nękania Małgorzaty R. lekarza–kardiologa dziecięcego z Oddziału Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

W dniu 18 października 2021 r Adrianna Ł., Daria K. oraz Katarzyna Ż.M zorganizowały pikiety przed miejscem zamieszkania oraz miejscem pracy pokrzywdzonej, podczas których wypowiadały treści pomawiające pokrzywdzoną o zachowania, które mogłyby narazić ją na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza. Wypowiadane przez podejrzane treści a następnie upublicznianie ich na portalu społecznościowym Facebook, wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia w opinii publicznej i w sposób istotny naruszyło jej prywatność.

Oskarżone przed domem pokrzywdzonej postawiły transparenty „lekarz nie kat”, „serduszko ważniejsze niż COVID”, „primum non nocere”, przez głośnik krzyczały m.in. „pokażmy sprzeciw przeciwko segregacji sanitarnej”, „jest po prostu osobą, która idzie jak baran za stadem, które wierzy w działanie tych niebezpiecznych preparatów”, „wam nie odpuścimy” oraz treści bezpośrednio skierowane pod adresem pokrzywdzonej i jej rodziny, które wzbudziły u pokrzywdzonej lęk o siebie oraz członków najbliższej rodziny.

Zachowanie oskarżonych spowodowane było niezadowoleniem z wprowadzenia na Oddziale Kardiologii Dziecięcej reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19. Ordynator Oddziału zarządził, że w pracowni USG, która mieści się przy wejściu do Oddziału Kardiologii Dziecięcej nie powinny być przyjmowane dzieci z opiekunami niezaszczepionymi, bądź którzy nie przeszli choroby COVID-19 lub nie mają ujemnego wyniku testu PCR na obecność COVID-19. Ograniczenia sanitarne na oddziale zostały wdrożone na polecenie dyrektora szpitala i miały na celu ochronę ciężko chorych pacjentów, często z obniżoną odpornością przebywających na oddziale szpitala.

W dniu 21 września 2021 r odmówiono wykonania dziecku podejrzanej Adrianny Ł. badania USG serca z uwagi na nieprzestrzeganie przez podejrzaną i towarzyszącą jej kobietę reżimu sanitarnego związanego z pandemią. Kobiety odesłano do Poradni Kardiologii Dziecięcej, znajdującej się obok Oddziału, gdzie przeprowadzane są świadczenia ambulatoryjne i nie ma żadnych wymogów co do szczepienia zarówno dziecka jak i opiekuna.

Adrianna Ł. nie zastosowała się do polecenia.

Postanowiła zorganizować wspólnie i w porozumieniu z Darią K. i Katarzyną Ż.M pikiety, podczas których głosiły treści kwalifikujące ich zachowanie jako niedozwolone z art. 190 a par.1 kk i art. 212 par. 1 i 2 kk.

Kobietom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 .


Źródło: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu