Ostra białaczka szpikowa (ang. acute myeloid leukemia; AML) jest trudnym do leczenia, rzadkim nowotworem krwi i dotyka 3,7 pacjenta na 100000 osób. AML ma najniższy wskaźnik przeżywalności spośród wszystkich białaczek - 75 proc. pacjentów umiera w ciągu 5 lat od postawienia diagnozy. Choroba postępuje bardzo szybko, a opóźnienie leczenia może w znacznie zwiększyć ryzyko śmierci.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • Barbara Dziuk, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji zdrowia ds. onkologii,
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii i dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
  • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska, kierownik Katedry Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Krystyna Wechmann, prezes zarządu Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,
  • Katarzyna Lisowska, liderka Stowarzyszenia Hematoonkologiczni,
  • Małgorzata Ganczarska, pacjentka [TBC],
  • Dorota Malinowska, pacjentka [TBC].

Spotkanie prowadziła red. Katarzyna Pinkosz

Źródło: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych