Prawo do otwierania nowych aptek będą mieli tylko farmaceuci. Sejm uchwalił zmiany w prawie farmaceutycznym, nowelizację "apteka dla aptekarza".

7 kwietnia br. w Sejmie RP zakończyło się trzecie czytanie poselskiego projektu Prawa farmaceutycznego. Obecny kształt projektu zakłada zachowanie kryteriów geograficzno-demograficznych przy otwieraniu nowych aptek. Przywrócono również zapisy dotyczące zasady „Apteka dla Aptekarza”. Teraz pracami nad projektem zajmie się Senat RP.

Za całością ustawy opowiedziało się 236 posłów, 189 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

W projekcie utrzymano zapisy dotyczące obowiązywania kryteriów geograficzno-demograficznych. W przypadku powstawania nowych aptek będzie to 3 tys. mieszkańców w danej gminie przypadających na jedną aptekę, a odległość między sąsiadującymi placówkami wyniesie co najmniej 500 metrów. To kryterium nie będzie obowiązywało, jeśli farmaceuta otworzy nową aptekę w odległości 1 km od obecnie istniejącej. Ponadto, parlamentarzyści zdecydowali o przywróceniu zapisów mówiących o tym, że aptekę może prowadzić tylko farmaceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych (tzw. „Apteka dla Aptekarza”).

– Dzisiejszy wynik głosowania pokazał, iż parlamentarzystom zależy na naprawie rynku farmaceutycznego. Decydenci rozumieją i dostrzegają problemy, z jakimi zmagają się polskie apteki – podsumowała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.


Źródło: Sejm RP / NIA