Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, który przewiduje wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie dla pielęgniarek i położnych.

Zmiana dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego jest realizacją ustaleń porozumienia zawartego 9 lipca br. pomiędzy ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i Narodowym Funduszem Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Projekt przewiduje, że pielęgniarka i położna, która podnosi kwalifikacje zawodowe, będzie mogła skorzystać z urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni roboczych rocznie (np. celem uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach naukowych).

Urlop ma być płatny według zasad obowiązujących przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zobacz projekt