Biofuroksym (Cefuroxime)

Dostępne dawki i opakowania:

Biofuroksym® proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz. (250 mg) 1 fiolka Lek refundowany: odpłatność 50%
Biofuroksym® proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz. (500 mg) 1 fiolka Lek refundowany: odpłatność 50%
Biofuroksym® proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz. (750 mg) 1 fiolka Lek refundowany: odpłatność 50%
Biofuroksym® proszek do sporz. roztw. lub zaw. do wstrz. (1,5 g) 1 fiolka Lek refundowany: odpłatność 50%

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Biofuroksym w dawce 250mg, 500mg,
750mg lub 1,5g pakowany po 1 fiolce może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.:  • w zakażeniach dolnych dróg oddechowych, w tym zapaleniu płuc wywołanym przez Streptoccocus pneumoniae (oprócz szczepów opornych na penicylinę), Haemophilus influenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę), Klebsiella spp., Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające penicylinazy), Streptococcus pyogenes i Escherichia coli. W zakażeniach dróg moczowych wywołanych przez Escherichia coli i Klebsiella spp. W zakażeniach skóry i tkanek miękkich wywołanym przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające penicylinazy), Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella spp. i Enterobacter spp. W posocznicy (bakteriemia) wywołanej przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające penicylinazy), Streptococcus pneumoniae (oprócz szczepów opornych na penicylinę), Escherichia coli, Haemophilus influenzae (oprócz szczepów opornych na ampicylinę) i Klebsiella spp. W rzeżączca i zakażeniach ginekologiczne wywołanych m.in. przez Neisseria gonorrhoeae (w tym szczepy wytwarzające penicylinazę). W zakażeniach kości i stawów, wywołanych przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające penicylinazy). W zapobieganiu zakażeniom w chirurgii w okresie okołooperacyjnym. W zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez wrażliwe szczepy Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (także szczepy oporne na ampicylinę), Neisseria meningitidis i Staphylococcus aureus.
  • Lek nie jest polecany w terapii empirycznej zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.Przykład błędnie wystawionej recepty na lek Biofuroskym:

Rp.
Biofuroksym No5
S.2*500mg

Opis recepty: lekarz zaznaczył DN w polu oddział NFZ.

W tym przypadku recepta zawiera 4 błędy:

dawka leku – w przypadku kiedy lek jest zarejestrowany w kilku dawkach lekarz ma obowiązek zapisać właściwą z nich na recepcie; w tym przypadku wydanie leku zgodnie z intencją jaka znajduje się w dawkowaniu nie jest możliwe bez poprawy recepty u lekarza. Farmaceuta może w tej sytuacji wydać lek w najniższe zarejestrowanej dawce, czyli 250mg.

postać leku – ponieważ lek Biofuroksym występuje tylko w jednej postaci farmaceutycznej, to nie ma konieczności jej podawania na recepcie.

odpłatność – ten błąd może skorygować farmaceuta wydając lek w odpłatności najwyższej wynikającej z wykazu leków refundowanych, a w przytoczonym przypadku w jedynej możliwej zniżkowej.

kod uprawnienia dodatkowego – żeby recepta mogła być zrealizowana z refundacją, oznaczenie DN powinno znajdować się w polu uprawnienia dodatkowe, natomiast oddział NFZ właściwy dla danego pacjenta powinien być określony. We wskazanym przypadku recepta jest niestety możliwa do wydania tylko za pełną odpłatnością.

Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Biofuroskym:

Rp.
Biofuroksym a 1,5g No6
S.2*1000

Opis recepty: Pacjent pokazuje legitymację ZHDK

W powyższym przypadku osoba wystawiająca receptę poprawnie określiła nazwę leku, jego dawkę oraz sposób dawkowania. Brak określenia postaci leku nie jest błędem, ponieważ lek Biofuroksym występuje w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych jedynie w postaci zawiesiny do wstrzykiwań. Natomiast pominięcie odpłatności nie przeszkadza w realizacji recepty z należną pacjentowi zniżką. Odczytany numer legitymacji farmaceuta zapisuje na rewersie recepty oraz stawia swoją pieczątkę i podpis.