Od 1 do 31 marca pracę lekarzy z Oddziału Kardiologii szpitala „górniczego” można oglądać na wyjątkowej wystawie fotografii w Galerii na Poziomie w Agorze Bytom. Autorką fotografii jest Ewa Zielińska.

Wystawa składa się z 21 zdjęć. Pokazują, jak na co dzień działa Odział Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Co roku leczy się tam 1600 chorych z Bytomia i okolicznych miast - Piekar Śląskich, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Siemianowic i Radzionkowa. Specjaliści wszczepiają około 50 rozruszników serca, wykonują 1000 koronarografii i 600 razy udrażniają naczynia wieńcowe. Na oddziale pracuje łącznie 11 lekarzy kardiologów, w tym 5 samodzielnie wykonujących zabiegi.

– Mamy doskonałą kadrę, ale bardzo trudne warunki. Najważniejsze są dla nas potrzeby pacjentów. Chodzi o najpilniejsze rzeczy, jak na przykład nowe łóżka, a w miarę możliwości także remont i wyposażenie pomieszczeń, zwłaszcza sanitarnych. Bardzo potrzebujemy również nowoczesnego sprzętu diagnostycznego – mówi dr Zbigniew Królikowski, ordynator Oddziału Kardiologii w WSS nr 4 w Bytomiu.

W ubiegłym miesiącu odział otrzymał nowoczesny angiograf (do diagnostyki naczyniowej tętnic wieńcowych, wszczepiania stentów, wszczepiania rozruszników). Ale na przykład aparat USG na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK), służący do badania echa serca, ma już 15 lat. Nowy kosztuje 190 tys. zł. Z kolei nowoczesne łóżka poprawiłyby komfort pacjentów, którzy wracają do zdrowia po skomplikowanych zabiegach.

Wystawa fotografii w Agorze Bytom zwraca uwagę na potrzeby lekarzy i pacjentów Oddziału Kardiologii szpitala „górniczego”. - Cieszymy się, że możemy w ten sposób wspomóc bytomską kardiologię. Tym bardziej, że to jedyny taki odział w mieście. Zapraszamy na wystawę i liczymy na to, że akcja wsparcia dla naszych kardiologów wywoła szeroki odzew - mówi Hanna Petters, dyrektor Agory Bytom.


Źródło: Agora Bytom