Amicus Fundacja Łuszczycy i ŁZS zorganizowała badanie ankietowe skierowane do osób z łuszczycą. Ma ono sprawdzić, jak choroba wpływa na plany rodzicielskie dotkniętych nią osób.

Ankieta pozwoli m.in. na ocenę stopnia wpływu łuszczycy na plany rodzicielskie oraz podejmowania decyzji terapeutycznych z nimi związanych. Wyniki badania posłużą również do przygotowania planowanej przez Fundację Amicus kampanii społecznej i zostaną opublikowane na stronie www.luszczyca.edu.pl.

Pacjenci z łuszczycą mogą wypełniać ankietę na stronie internetowej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWYlU-kzPxvWbGLbJUtl7QUzAjeXIXe9otEdyYS6jv-groqg/viewform.

Wzięcie udziału w ankiecie jest dobrowolne, a ankieta jest anonimowa. Wypełnienie formularza online zajmuje tylko 5 minut.