2019 rok przyniósł duże zmiany w cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce. Lekarze wystawiają już obowiązkowe e-zwolnienia, trwa przygotowanie do obowiązkowej e-recepty, uruchomiono System Informatyczny Rezydentur, odbył się pilotaż e-skierowania i duża kampania zachęcająca Polaków do zakładania Internetowego Konta Pacjenta. Potrzebę wdrażania nowych rozwiązań w ochronie zdrowia widzą też firmy IT i startują z kampanią „Niewykluczeni z cyfryzacji”. Poniżej publikujemy najciekawsze artykuły dotyczące cyfryzacji, które ukazały się w serwisach LekSeek Polska w 2019 roku.

STYCZEŃ

 • E-recepta działa już w aptekach. Od 1 stycznia 2019 wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Na początku roku resort zdrowia poinformował, że 97 proc. aptek jest gotowych do realizacji elektronicznych recept.
 • E-recepta: Apteki ze specjalnym oznakowaniem. CSIOZ zakończyło dystrybucję naklejek informacyjnych „Tu zrealizujesz e-receptę”. Od 1 lutego w aptekach zaczęły pojawiać się oznakowania informujące pacjentów, że mogą realizować recepty w nowej formie.

LUTY

 • Wystawiono już ponad 5 mln e-zwolnień. Od grudnia wystawiono już ponad 5 mln elektronicznych zwolnień lekarskich - poinformowano podczas konferencji „Elektronizacja zwolnień lekarskich jako element strategii budowy e-państwa”, zorganizowanej przez ZUS. Zgromadzeni na konferencji eksperci zgodnie podkreślali, że wprowadzenie obowiązku elektronizacji zwolnień to ogromny sukces.
 • Wystawiono 190 000 e-recept. Do 31 stycznia 2019 roku wpłynęło blisko 190 000 e-recept, z czego aż 2/3 z województwa mazowieckiego. Równocześnie rozpoczęło się stopniowe włączanie placówek leczniczych do platformy e-zdrowie (P1) tak, aby lekarze mogli wystawiać e-recepty - poinformował resort zdrowia.
 • Prezydium NRL zgłosiło konieczność korekt w procesie cyfryzacji opieki zdrowotnej. 8 lutego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jednogłośnie stanowisko w sprawie koniecznych korekt w organizacji procesu cyfryzacji. Lekarz wskazywali m.in. na potrzebę precyzyjnego określenia funkcjonalnych i technicznych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz zastosowania systemu zachęt do konfigurowania przez pacjentów kont IKP.

MARZEC

 • Nowa odsłona pacjent.gov.pl i kolejne funkcjonalności w IKP. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zapowiedziało, że w drugiej połowie kwietnia 2019 r. portal pacjent.gov.pl będzie miał nową, bardziej przyjazną szatę graficzną, a część informacyjna portalu rozbudowana zostanie o nowe sekcje tematyczne.

KWIECIEŃ

 • Od 1 kwietnia działa System Informatyczny Rezydentur. System Informatyczny Rezydentur (SIR) to rozwiązanie typu workflow, które całkowicie eliminuje obieg umów rezydenckich w postaci papierowej. Od 1 kwietnia br. wszystkie nowe umowy zawierane pomiędzy podmiotami leczniczymi zatrudniającymi lekarzy rezydentów a Ministerstwem Zdrowia są obsługiwane przez SIR.
 • E-recepta już w każdym województwie. Po pierwszym kwartale 2019 roku e-recepta jest już wystawiana w każdym województwie w Polsce. W praktyce oznacza to, że w każdym regionie kraju przynajmniej jeden podmiot leczniczy podłączył się do systemu e-zdrowie (P1) - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

MAJ

 • Wystawiono już milion elektronicznych recept. 8 maja 2019 roku liczba wystawionych e-recept przekroczyła milion. To kolejny krok w informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz wynik dobrej współpracy z lekarzami i farmaceutami w całym kraju - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 • Ministerstwo rozszerza EDM o opis badań diagnostycznych. 15 maja do opiniowania został skierowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Regulacja rozszerza katalog elektronicznej dokumentacji medycznej, nakładając obowiązek jej prowadzenia także w zakresie opisu badań lekarskich.
 • Czesi wdrażają e-zwolnienia. Chcą korzystać z polskich doświadczeń. Przedstawiciele czeskiej instytucji Česká Správa Sociálního Zabezpečení (CSSZ) oraz czeskiego ministerstwa pracy przyjechali z wizytą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ciekawi byli doświadczeń ZUS przy wdrażaniu elektronicznych zwolnień lekarskich.

CZERWIEC

 • E-zdrowie: Niewykluczeni z cyfryzacji. Digitalizacja ochrony zdrowia nabrała tempa, a wraz z nią zwiększyła się rola prywatnych usługodawców z sektora IT. Informatyzacja ma zwiększyć efektywność systemu opieki i poprawić jakość świadczeń. Jednak przede wszystkim w centrum cyfrowej rewolucji ma być PACJENT. Takie założenie przyświeca kampanii edukacyjno-informacyjnej „Niewykluczeni z cyfryzacji”, w ramach której powołano Gabinet Ekspertów, składający się głównie z lekarzy.
 • CSIOZ: 26 tys. e-recept dziennie. Personel medyczny w całym kraju wystawiał średnio 26 tys. e-recept dziennie (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Dla porównania w kwietniu było to 16 tys. - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 • CSIOZ: Już ponad 500 wystawionych e-skierowań. Rozpoczął się pilotaż e-skierowania. Do 10 czerwca wystawiono ich ponad 500. E-skierowanie umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie – od momentu wystawiania skierowania aż do momentu realizacji usługi.
 • CSIOZ dla przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów. Ponad 60 studentów kierunków lekarskich oraz lekarsko-dentystycznych uczelni medycznych z Białegostoku, Krakowa i Warszawy zgłosiło się na szkolenie z obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). 18 czerwca odbyło się ono w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

LIPIEC

 • Debata ekspercko-systemowa: Firmy IT chcą być partnerami dla MZ. Jak wygląda cyfryzacja polskiej służby zdrowia i jaka jest rola prywatnych dostawców IT w zachodzących zmianach? Między innymi te kwestie poruszono podczas debaty ekspercko-systemowej Medexpressu.
 • Rząd przyjął projekt ustawy dot. e-zdrowia. Rada Ministrów przyjęła 9 lipca projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt zawiera największy w historii pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.
 • Internet ułatwia życie Polakom. Ważne zdrowie i e-medycyna. Ponad 80 proc. Polaków korzysta z Internetu, a blisko 90 proc. z nich sądzi, że dzięki dostępowi do sieci ich życie jest łatwiejsze. Internet jest szczególnie istotny dla mieszkańców terenów wiejskich oraz małych i średnich miast – wynika z badania „Internet w życiu Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Najwięcej, bo aż 34 proc. badanych uważa, że w większym stopniu powinniśmy wykorzystywać Internet w obszarze zdrowia i e-medycyny.
 • CSIOZ: W lipcu w szkoleniach z e-recepty i e-skierowania wzięło udział 5000 pracowników medycznych. Wydział Wdrożeń Systemu P1, tylko w lipcu przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń i spotkań warsztatowych, podczas których prezentowane były zagadnienia związane z e-receptą, e-skierowaniem i Internetowym Kontem Pacjenta na pacjent.gov.pl.
 • CSIOZ realizuje projekt E-krew. Projekt obejmuje budowę systemu informatycznego, który będzie odpowiadał na potrzeby centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, a także dawców i kandydatów na dawców.

SIERPIEŃ

 • Ustawa dot. e-zdrowia podpisana przez prezydenta. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia.
 • Wystawiono już ponad 5,5 mln e-recept. Do 23 sierpnia bieżącego roku ponad 13 000 lekarzy z prawie 5 500 placówek leczniczych wystawiło blisko 5,5 mln e-recept. E-recepty otrzymało już ponad 1 milion pacjentów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.
 • E-recepta w drodze z wakacji. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło I etap kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat korzyści związanych z e-receptą i zalet Internetowego Konta Pacjenta. Akcja realizowana pod hasłem Co ma wspólnego Pieseł z e-receptą? prowadzona jest w pociągach PKP Intercity oraz internecie.

WRZESIEŃ

 • Większe korzyści dla lekarzy wystawiających e-recepty. Narodowy Fundusz Zdrowia chcąc przyspieszyć wdrożenie e-recept w gabinetach POZ zaproponował wzrost stawki kapitacyjnej nawet o 6%.
 • Umowy rezydenckie już za pośrednictwem SIR. 250 zarejestrowanych podmiotów leczniczych. Ponad 130 zestawów danych do umów przekazanych przez nie do Ministerstwa Zdrowia i pierwsze zawarte obustronnie umowy w postaci elektronicznej. To pierwsze efekty wdrożenia przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Systemu Informatycznego Rezydentur.
 • Od 30 września nowa funkcjonalność w Rejestrze Asystentów Medycznych. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poinformowało, że z dniem 30 września w ramach systemu Rejestr Asystentów Medycznych (RAM) udostępniona zostanie nowa funkcjonalność, która umożliwi lekarzom upoważnienie asystentów medycznych do wystawiania w ich imieniu, poza e-ZLA, także e-recepty i e-skierowania.
 • MZ: każdy lekarz w Polsce otrzyma przewodnik po e-zdrowiu. Resort zdrowia poinformował, że w pierwszych dniach października do ponad 177 tys. lekarzy w Polsce trafi wraz z najnowszym numerem Gazety Lekarskiej poradnik "E-zdrowie. Przewodnik od A do Z", przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i CSIOZ. A w nim, wszystko co lekarz wiedzieć powinien o rewolucji cyfrowej w zdrowiu, m.in. kalendarium najważniejszych zmian w prawie, praktyczne informacje dotyczące pracy z e-receptą oraz Internetowym Kontem Pacjenta czy informacje o wsparciu dla lekarzy w procesie wdrażania e-usług.

PAŹDZIERNIK

 • Bezpłatne szkolenie „E-zdrowie – wyzwania dla lekarzy”. Jak wystawić e-receptę? Dlaczego warto korzystać z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej? Czym jest Internetowe Konto Pacjenta? O tym dyskutowali eksperci podczas bezpłatnego szkolenia „E-zdrowie – wyzwania dla lekarzy”.
 • 20 mln wystawionych e-recept. „Właśnie przekroczyliśmy próg 20 milionów wystawionych e-recept. Dziennie wystawiamy ich już ponad 0,5 miliona! Do końca roku pozostało niewiele czasu" – poinformowało na Twitterze Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

LISTOPAD

 • Wystartował drugi etap kampanii edukacyjnej na temat e-recepty i Internetowego Konta Pacjenta. Chcąc zachęcić Polaków do korzystania z IKP Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczęły drugi etap kampanii edukacyjnej pt. "Internetowe Konto Pacjenta. Tu zapisuje się historia Twojego Zdrowia". Przez ponad miesiąc w najpopularniejszych stacjach radiowych i telewizyjnych emitowano spoty edukacyjne.
 • Błędny kod EAN na e-recepcie nie uniemożliwia jej realizacji. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN - przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania - nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem.
 • Narzędzia IT - ułatwienie dla lekarzy i pacjentów. O tym, jak cyfryzacja wpływa na jakość ochrony zdrowia, dlaczego warto wystawiać e-recepty i o darmowym systemie do EDM, mówi lek. Michał Gontkiewicz, przewodniczący zespołu ds. monitorowania naruszeń w ochronie zdrowia w Okręgowej Radzie Lekarskiej. Materiał powstał podczas szkolenia „E-zdrowie – wyzwania dla lekarzy” zorganizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Niewykluczeni z cyfryzacji”.

GRUDZIEŃ

 • Wystawiono ponad 25 mln e-ZLA. Od 1 grudnia 2018 r. do końca listopada 2019 r. wystawiono 25,1 mln elektronicznych zwolnień lekarskich. W formie elektronicznej wystawianych jest 99,99 proc. takich zaświadczeń - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Kolejna metoda logowania na Internetowe Konto Pacjenta jest już dostępna. Na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) można zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego, eDowodu i od niedawna, za pomocą e-Tożsamości potwierdzanej przez internetowe konto bankowe PKO BP oraz Inteligo - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 • CSIOZ opublikowało raport o informatyzacji podmiotów leczniczych. Ponad 75% wszystkich ankietowanych podmiotów, niezależnie od prowadzonej działalności, oświadczyło, że posiada wystarczającą liczbę stanowisk komputerowych do wdrożenia EDM.