Ponad 7 milionów złotych łącznie dofinansowania unijnego otrzymają trzy placówki medyczne z województwa świętokrzyskiego na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii. Zarząd Województwa przyjął uchwałę w tej sprawie.

Na konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i/lub pediatrii wpłynęły 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 9 104 746, 88 zł. Trzy z nich przeszły pozytywnie ocenę wyboru projektów i otrzymały dofinansowanie:

  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie” – 1 474 040,79 zł,
  • Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach” – 4 281 705,00 zł,
  • Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii” – 1 293 843,68 zł.

Dostępna alokacja w konkursie środków unijnych wynosiła 7 200 000,00 zł, co umożliwiło wybór wszystkich pozytywnie ocenionych projektów na łączną kwotę dofinansowania 7 049 589,47 zł.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego