Do psychicznego dręczenia młodych pacjentów miało dochodzić od dawna w oddziale leczenia nerwic w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie sp. z o.o. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął tę sprawę po doniesieniach medialnych i wystąpił do prezesa szpitala, wydziałów kontroli wojewody mazowieckiego, NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia.

Na portalu internetowym Onet.pl opublikowano artykuł Janusza Schwertnera pt. „Piżamki” - o mechanizmie psychicznego dręczenia pacjentów oddziału leczenia nerwic w szpitalu w Garwolinie. Trafiają tam dzieci i młodzież z problemami psychicznymi, m.in. depresją czy zaburzeniami osobowości.

Według Onetu mechanizm psychicznego dręczenia i upokarzania dzieci opiera się na karach, wymierzanych za najdrobniejsze przewinienie. Karane są także zachowania będące objawami choroby, takie jak samookaleczenia, czy choćby "zbyt leniwe" wstanie z łóżka.

RPO jest szczególnie zaniepokojony praktykami opisanymi w artykule - nie tylko z uwagi na wyjątkowe okrucieństwo, jakiego doświadczają młodzi pacjenci ze strony personelu medycznego. Chodzi o to, że takie „metody terapeutyczne” w oddziale stosowane są od lat. Mimo że są znane w środowisku medycznym, dotychczas nikt nie podjął żadnych działań, aby przeciwdziałać temu i chronić pacjentów.

W tej sytuacji Rzecznik prosi właściwe podmioty o wyjaśnienia, a prezeskę szpitala pyta o działania w celu zapewnienia pacjentom właściwych warunków leczenia.


Źródło: Biuro RPO