Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczął się nabór do projektu szkoleniowego „Leczenie w oparciu o udowodnione skuteczne dowody. Pomorski projekt edukacyjny dla lekarzy”. Szkolenie adresowane jest do lekarzy z całego kraju, zatrudnionych w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarzy wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 Ustawy o działalności leczniczej.

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji lekarzy, szczególnie lekarzy rodzinnych w zakresie praktycznego stosowania aktualnej wiedzy medycznej w opiece nad pacjentami. Istotą szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji w oparciu o zasady medycyny opartej na dowodach (EBM) i nabycie umiejętności weryfikacji informacji medycznej wobec dużej podaży szkoleń, kursów, artykułów i innych materiałów adresowanych do praktyków.

Szczegółowy zakres tematyczny realizowanych kursów dla lekarzy jest skoncentrowany na obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju. Poszczególne moduły uwzględnią potrzeby edukacyjne lekarzy pracujących i współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, a ich celem jest doskonalenie umiejętności lekarzy w zakresie chorób związanych:

  • z układem krążenia,
  • chorób nowotworowych,
  • chorób i zaburzeń psychicznych,
  • chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego,
  • chorób układu oddechowego.

Rekrutacja przebiegać będzie wg kolejności zgłoszeń (po spełnieniu wymogów formalnych), zgodnie z zasadami i regulaminem zamieszczonym na stronie projektu.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ebm.mug.edu.pl.


Źródło: GUMed