Rusza rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o budynek składający się z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniki Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Banku Komórek Macierzystych.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego poinformował, że budowa pawilonu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Hematologii oraz Banku Komórek Macierzystych to jedno z najważniejszych zadań dla gorzowskiego szpitala na najbliższe lata. Dzięki rozbudowie lecznica nie tylko poprawi jakość leczenia najciężej chorych pacjentów, warunki pobytu pacjentów oraz pracy personelu, ale też spełni wymogi rozporządzenia ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Po zakończeniu inwestycji Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii będzie liczył 22 łóżka (obecnie ma ich 12), na hematologii obecnie są 22 łóżka, a w nowym budynku będzie ich 39. Działalność Szpitala poszerzy się też o nowy zakres świadczeń – pododdział przeszczepowy z Bankiem Komórek Macierzystych.

Budowa nowego budynku będzie finansowana ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (18 mln zł) oraz środków własnych szpitala (26 mln zł).


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego