Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się z pismem do Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z doniesieniami o skargach studentów na molestowanie i molestowanie seksualne na uczelni. W swojej interwencji Fundacja pyta m. in. o to, czy przypadki molestowania były zgłaszane, jakie podjęto czynności i jak się zakończyły.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia prasowe i informacje przekazywane w mediach społecznościowych na temat różnych przypadków molestowania i molestowania seksualnego, które miały mieć miejsce na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

W związku z tymi doniesieniami, Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pytania do Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego o to, czy przypadki molestowania i mobbingu były zgłaszane odpowiednim organom uczelni, jakie podejmowano czynności wyjaśniające i jak się zakończyły. Ponadto, Fundacja Helsińska prosi o wyjaśnienia, czy Uczelnia planuje zmianę procedur zgłaszania nieprawidłowości.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

W swoim piśmie, HFPC odwołuje się do wniosków i rekomendacji z raportu „Molestowanie na polskich uczelniach publicznych”, w którym przeprowadzono analizę zjawiska molestowania i molestowania seksualnego na uczelniach wyższych w Polsce. HFPC zebrała wyniki ankiet z 94 publicznych uczelni w Polsce, w tym ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Z odpowiedzi Rektora ŚUM, przesłanej 11 października 2018 r. wynika, że w latach 2010-2018 zgłoszono tylko jeden przypadek molestowania seksualnego, w związku z którym przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, które nie potwierdziło zgłoszonego zdarzenia.


Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka