7 maja w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się II spotkanie Rady Organizacji Pacjentów. Spotkanie, z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzone było poprzez wideokonferencję. Uczestniczyło w nim ponad 60 liderów organizacji pacjentów.

W ramach prac Rady przewidziane są działania zmierzające do wprowadzenia zmian przepisów prawa oraz rozwiązań poprawiających przestrzeganie praw pacjenta w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych, jego bezpieczeństwa w trakcie ich udzielenia oraz szeroko rozumiana współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. w zakresie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia w kierunku pacjentocentrycznym.

Tematem przewodnim spotkania była próba odpowiedzi na pytania - Czy epidemia koronawirusa zmieni Polski system ochrony zdrowia? Czy po zakończeniu tej wyjątkowej sytuacji staną przed nami nowe wyzwania, jak będzie wyglądał system opieki zdrowotnej w Polsce po epidemii, czy będziemy musieli tworzyć nowe procedury, poprawiać programy lekowe, czy zaczniemy na stałe korzystać z porady telemedycznej?

Na wstępie, Rzecznik Praw Pacjenta przekazał organizacjom informacje o działaniach, które podjął w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Mają one na celu wsparcie pacjentów w czasie jej trwania. Podzielił się również sygnałami i opiniami wpływającymi do Biura na temat bieżącej sytuacji w służbie zdrowia oraz zakresu świadczonych usług medycznych i terapii w okresie występowania COVID19.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Przedstawiciele organizacji pacjentów wskazywali problemy z jakimi spotkali się pacjenci i ich bliscy w trakcie epidemii. Główne z nich to utrudniony dostęp do badań diagnostycznych i lekarzy specjalistów. Duże zaniepokojenie budzą również kolejki oczekujących na zabiegi w szpitalach. Organizacje zaapelowały o jak najszybsze podejmowanie działań systemowych dla poprawy przestrzegania praw pacjenta w Polsce oraz wskazali sposoby ich rozwiązania.

Jednym z nich jest kontynuacja porad udzielanych na odległość z wykorzystaniem technologii, czyli tzw. telemedycyna. Zapewnia ona kontakt z lekarzem bez konieczności wychodzenia z domu. Rzecznik podkreśla, że świadczenia zdrowotne realizowane za pośrednictwem teleporady powinny być udzielane na takich samych zasadach, jak tradycyjna porada w gabinecie lekarza i również zachęca do tej formy konsultacji.

Podczas spotkania poruszono wiele innych ważnych tematów i spraw związanych z obecną trudną sytuacją i wyzwaniami, które czekają nas po epidemii. Zostaną one podjęte również w zespołach roboczych Rady Organizacji Pacjentów.


Źródło: Biuro RPP