Za kilka dni wchodzi w życie ustawowy obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące e-recepty.

Czy to prawda, że recepty pro auctore i pro familiae będą również wystawiane w postaci elektronicznej?

  • Tak. Osoba wystawiająca będzie miała możliwość wyboru, w jakiej postaci wystawia receptę pro auctore i pro familiae. Możliwość wystawiania e-recept w postaci elektronicznej zostanie udostępniona w systemie P1 do końca 2019 r.

Czy e-recepta może posiadać oznaczenie „od dnia” i jak wówczas liczyć termin jej ważności?

  • Tak. E-recepta, podobnie jak recepta papierowa, może zawierać oznaczenie daty realizacji „od dnia”. w takim przypadku okres ważności e-recepty liczy się od wskazanej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

Czy e-recepty będą wystawiane podczas wizyty domowej?

  • Tak, jednak jeżeli podczas wizyty domowej lekarz nie będzie miał dostępu do systemu P1, będzie mógł wystawić receptę papierową.

Jaką ważność będzie miała e-recepta po 1 stycznia 2020 roku?

  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept, od 1 stycznia 2020 e-recepta będzie ważna 365 dni od daty jej wystawienia lub od wskazanej daty realizacji „od”, o ile lekarz dokona takiego oznaczenia na e-recepcie. W przypadku braku oznaczenia, termin ważności e-recepty będzie wynosił 30 dni.

Czy pacjent 75+ może otrzymać receptę na leki z uwzględnieniem uprawnienia „S” od innego lekarza niż lekarza POZ?

  • Od 1 lipca 2020 r. pacjenci 75+ będą mogli otrzymać e-receptę z uwzględnieniem uprawnienia „S” również m.in. od lekarza specjalisty lub przy wypisie ze szpitala. Warunkiem wystawienia recepty z uprawnieniem „S” będzie weryfikacja w systemie P1 ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta. Ponadto we wrześniu 2019 r. weszły w życie postulowane przez środowisko lekarskie przepisy doprecyzowujące kogo rozumie się przez „lekarza POZ”.

Czy będzie możliwość korekty e-recepty przez farmaceutę, np. zmiana odpłatności?

  • Treść e-recepty nie podlega modyfikacji przez farmaceutę. Jednak np. zmiana poziomu odpłatności jest możliwa i w takiej sytuacji odpłatność ta będzie odnotowana w Dokumencie Realizacji Recepty. Szczegóły postępowania określają instrukcje użytkownika używanego oprogramowania aptecznego.

Pełen zbiór najczęściej zadawanych pytań o e-receptę dostępny jest tutaj.


Źródło: CSIOZ