W Kielcach otwarto pierwszą w Polsce i regionie „Niebieską Strefę”. To miejsce przeznaczone szczególnie dla osób ze spektrum autyzmu. W wydarzeniu wziął udział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

„Niebieska Strefa” to kompleksowy system wsparcia dedykowany dla osób ze spektrum autyzmu, na różnym poziomie funkcjonowania. Pierwsze tego typu placówka mieści się w Poczytalni Dworca Autobusowego w Kielcach. Inicjatywa skierowana jest szczególnie do osób, które są bardziej wrażliwe na rożne bodźce z zewnątrz.

Jak zapewnia jedna z pomysłodawczyń przedsięwzięcia, czasami małe impulsy powodują, że osoby z autyzmem mają problem z załatwieniem wielu spraw. Oznacza to często wykluczenie tych osób z korzystania z teatrów, kin, restauracji, kawiarni czy bibliotek. Aby wyjść naprzeciw takim oczekiwaniom została uruchomiona pierwsza w Polsce oraz regionie świętokrzyskim „Niebieska Strefa”. Miejsce to pozwoli na łatwiejszy dostęp do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Idea ma na celu wparcie osób w korzystaniu z przestrzeni publicznej, a także z usług instytucji kulturalno-publicznej .

„Wierzę, że w świętokrzyskim rodzą się same dobre pomysły. Gratuluję pięknego wyeksponowania pomysłu i pokazanie problemu. Dzięki Wam wiemy jedno. Wszyscy jesteśmy równi, tylko różni nas stopień wrażliwości. To co robicie jest pokazaniem, że jesteśmy jedną wielką rodziną, w której musimy się wspierać” - powiedział podczas uroczystości wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

„Niebieskie Strefy” powstały z potrzeby serca – zapewniała jedna z pomysłodawczyń przedsięwzięcia prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach Paulina Papka. Jest to projekt wyjątkowy, również ze względu na to, że zastosowanie wielu nowych rozwiązań pomoże w skorzystaniu z oferty biblioteki osobom także głuchoniemym, z zaburzeniami lękowymi oraz komunikacyjnymi.

Specjalne oznakowanie pomoże osobom zainteresowanym w dotarciu do „Niebieskiej Strefy” i znalezieniu miejsca na Dworcu Autobusowym. Od wejścia umieszczone są oznakowania - tablice czy strzałki w niebieskim kolorze.

„Czasami wystarczy banalny instrument, jakim jest tablica, kartka. Te rzeczy dla osób, które są bardziej wrażliwe, mogą w normalny sposób funkcjonować. Aby realizować ten pomysł trzeba mieć wielką odwagę. Czasami trzeba zrobić mały krok w tył, aby pociągnąć za sobą te osoby, które inaczej odbierają rzeczywistość”- podkreślił podczas spotkania Zbigniew Koniusz.

Kadra pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej przeszła specjalne szkolenia, w celu zapewnianie odpowiedniej obsługi osób szczególnie wrażliwych.

W planach jest uruchomienie kolejnych 13 „Niebieskich Stref”. Inicjatorami powstania ”Niebieskich Stref” są prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział Kielce - Paulina Papka oraz Aleksandra Niemczyk wiceprezes Stowarzyszenia Sztuka Łączenia.


Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach