Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach zdecydował w środę, że część pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach musi przerwać pracę i poddać się izolacji domowej.

W środę popołudniu szpital poinformował, że 27 pracowników szpitala otrzymało pisemną decyzję z sanepidu o konieczności natychmiastowego wstrzymania się od wykonywania pracy i poddania się izolacji domowej. Osoby te, w ostatnich dniach, miały kontakt z osobą chorą na odrę, dlatego uznano je za podejrzane o zakażenie tym wirusem. Na kwarantannie miały być do 7 lipca.

Na tym jednak się nie skończyło. Kolejni pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zaczęli otrzymywać informację o konieczności poddania się izolacji drogą telefoniczną. W grupie tej było kilkudziesięciu pracowników SOR, w tym: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i personel pomocniczy. Dyrekcja szpitala, ze względu na brak możliwości zapewnienia obstawy kadrowej, musiała początkowo podjąć decyzję, że od 7.00 rano, 28 czerwca, do odwołania, zamknnie Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, konsultacjach w szerokich kręgach specjalistów, zdecydowano jednak, że mimo wcześniejszych zapowiedzi, Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach będzie pracował bez zakłóceń. Na posiedzeniu sztabu kryzysowego w obecności władz regionalnych, różnych służb, dyrektor WSzZ otrzymał ustną deklarację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, że koniecznością natychmiastowego wstrzymania się od wykonywania pracy i poddania się izolacji domowej zostanie objęta mniejsza liczba pracowników.

W świetle powyższej obietnicy, uznano, że nie ma zagrożenia dotyczącego braku obstawy w SOR. W związku z tym, w najbliższych godzinach nie będzie jednak wprowadzonej przerwy w udzielaniu świadczeń w tym Oddziale.


Źródło: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach