Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w stosunku do zakładu leczniczego w Pszczynie. Przedmiotem tego postępowania jest między innymi kwestia trudności pacjentów powiatu pszczyńskiego w dostępie do ich dokumentacji medycznej z powodu zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez ten zakład leczniczy.

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej. W szczególności jest to istotne w przypadku konieczności kontynuacji leczenia przez pacjentów w innych placówkach medycznych.

Brak zapewnienia dostępu do dokumentacji medycznej w takich przypadkach może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia pacjentów. Podmiot leczniczy, który kończy wykonywanie działalności leczniczej w jednej ze swoich placówek pod dotychczasowym adresem, powinien dołożyć staranności, aby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć dokumentację medyczną celem ochrony danych w niej zawartych oraz umożliwić uzyskanie tej dokumentacji przez pacjentów (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 kwietnia 2018, sygn. akt II OSK 69/18 ).

Jeżeli pacjent ma trudności w dostępie do swojej dokumentacji medycznej może swoją sprawę zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta.


Źródło: Biuro RPP