Światowa Organizacji Zdrowia utworzyła specjalny kod dla jednostki chorobowej COVID-19 - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W związku z informacją WHO o utworzeniu specjalnego kodu dla jednostki chorobowej COVID-19 CSIOZ informuje, że do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10, w rozdziale XXII Kody dla celów specjalnych, wprowadzono kod U07.1 COVID-19.


Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia