Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne 2 osoby w śledztwie dotyczącym obrotu lekami wbrew zakazowi odwróconej dystrybucji z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych. Dotychczas w toku śledztwa zarzuty przedstawiono już 7 osobom.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił zatrzymanym zarzuty kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również udział w zbyciu, przez apteki ogólnodostępne do hurtowni farmaceutycznej, produktów leczniczych z naruszeniem zakazu określonego w ustawie Prawo farmaceutyczne kwalifikowane z art. 258 § 1 kk art. 258 § 3 kk, art. 233 § 1 i 6 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 126b ustawy Prawo farmaceutyczne.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowe w kwocie do 40 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju, dozory Policji połączone z zakazem kontaktu ze współpodejrzanymi.

Naruszenie zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków

W toku śledztwa prokurator ustalił, że podejrzani byli zatrudnieni podmiocie gospodarczym, który prowadził jednocześnie Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej oraz hurtownię farmaceutyczną. Podejrzani, składali nieprawdziwe zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych, które miały być przeznaczone dla pacjentów przychodni. Na podstawie tak wystawionych przez zapotrzebowań apteki dokonały faktycznej sprzedaży leków do hurtowni farmaceutycznej o łącznej wartości co najmniej 3,3 miliona złotych.

Śledztwo w niniejszej sprawie jest kontynuacją, prowadzonego w Podlaskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku innego śledztwa, w którym zarzuty usłyszało już 28 osób związanych z trzema hurtowniami farmaceutycznymi oraz kilkunastoma aptekami.


Źródło: Dział Prasowy Prokuratura Krajowa