Komisja Etyki TVP wdrożyła postępowanie wyjaśniającej w sprawie publikacji pt.: „Kontrowersje wokół rezydentów. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem”. Artykuł opublikowany został na portalu TVP Info, w dniu 14 października 2017 r. i odnosił się do protestu głodowego lekarzy rezydentów.

Tekst został zilustrowany zdjęciami zaczerpniętymi z profilów społecznościowych. Rezydenci zostali przedstawieni jako osoby gustujące w „zagranicznych wojażach” i „regularnie odwiedzające egzotyczne zakątki”, a także rozsmakowane „w kanapkach z kawiorem i drogich trunkach”. Na tej podstawie postawiono zarzuty nierzetelności dziennikarskiej i manipulacji informacjami na temat niektórych lekarzy rezydentów.

Po przeprowadzonym postępowaniu, Komisja Etyki TVP orzekła, że w publikacji, o której mowa zostały naruszone „Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej”.

Komisja uznała, że w szczególności naruszone zostały zapisy:

  • „Dziennikarz telewizji publicznej służy społeczności widzów, szanując prawdę, dobro wspólne i wolność słowa, dokłada wszelkich starań, by zachować niezależność i bezstronność.”
  • „Dziennikarz wykazuje należytą dbałość o wyraźne oddzielenie informacji od komentarza i opinii.”;
  • „Informacje przekazywane przez dziennikarza powinny być zrównoważone i dokładne, tak aby telewidz mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek oraz być przedstawiane we właściwym kontekście, opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach. Żadne okoliczności, motywy, naciski czy inspiracje nie usprawiedliwiają podania fałszywych czy niesprawdzonych informacji ani zatajania informacji.”;
  • „W sytuacjach konfliktowych dziennikarz obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by dotrzeć do źródeł informacji wszystkich stron sporu. Jeśli jest to niemożliwe informuje, że są to dane częściowe.;
  • „Opinie i komentarze nie mogą przeinaczać faktów ani być wynikiem nacisków instytucji, firm czy osób prywatnych.”


Źródło: Centrum Informacji TVP