22 czerwca w Warszawie naukowcy, lekarze, samorządowcy i przedstawiciele rządu wzięli udział w konferencji prasowej i dyskusji na temat walki z otyłością i cukrzycą wśród dzieci i młodzieży.

Według danych OECD 56,7% dorosłych Polaków ma nadwagę lub otyłość, a choroby z nich wynikające powodują skrócenie życia średnio o 3 lata i 10 miesięcy. Epidemia nadwagi i otyłości dotyczy w sposób szczególny polskich dzieci i młodzieży – pomimo licznych rozproszonych działań edukacji i prewencji zdrowotnej, rośnie odsetek uczniów z nadmierną masą ciała, a przeciążony system opieki zdrowotnej nie oferuje w stopniu zadawalającym skutecznej, powszechnej diagnostyki i leczenia otyłości dzieci i młodzieży.

W konferencji udział wzięli:

• Macieja Miłkowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia,
• dr n. ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki - kierownika projektu CCD w Polsce,
• dr hab. Iwony Kowalskiej-Bobko - przedstawiciela Rady Naukowej CCD w Polsce,
• prof. dr hab. n. med. Leszka Czupryniaka – przedstawiciela Rady Naukowej CCD w Polsce,
• prof. dr hab. n. med. Macieja Małeckiego – przedstawiciela Rady Naukowej CCD w Polsce,
• dr hab. n. med. Michała Brzezińskiego – reprezentującego Gdański Uniwersytet Medyczny,
• Elżbiety Kois-Żurek - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,
• Beaty Krzyszton-Ulijasz - naczelnika Wydziału w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu M.St. Warszawy,
• Grzegorza Błażewicza - zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta,
• Magdaleny Paradzińskiej - dyrektor generalnej Novo Nordisk Polska.


Źródło: IZWOZ