Prace modernizacyjne w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu (USD) postępują zgodnie z planem. W poprzednim miesiącu oddano do użytku budynek K - pierwszy z trzech remontowanych obecnie pawilonów. W przygotowaniu jest też kolejny program inwestycyjny mający na celu dokończenie przebudowy oraz rozbudowę placówki.

Do budynku K przeniesiono m.in. poradnie pulmonologiczną, ortodontyczną oraz socjalno-prawną. Prace objęły remont pokrycia dachu, montaż instalacji, stolarki aluminiowej, wykończenie i wyposażenie pomieszczeń. Zaawansowane roboty budowlane są obecnie prowadzone w budynkach M (pomieszczenia administracyjne i socjalne) oraz L (oddziały). Ich zakończenie planowane jest w październiku br. W ostatnim etapie zmodernizowane zostaną budynki N (oddziały) i O (sale rehabilitacyjne). Zgodnie z harmonogramem powinny być one gotowe do odbioru do końca przyszłego roku.

Modernizacja tzw. budynków rehabilitacji - wybudowanych w latach 80. poprzedniego stulecia - to drugi etap rządowego programu przebudowy USD. W poprzednich latach wyremontowane zostały oddziały liczące prawie 300 łóżek oraz kuchnia, apteka, pomieszczenia dydaktyczne i techniczne. Powstał także nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem. Dotacja na ten cel wyniosła ponad 200 mln zł.

W przygotowaniu jest kolejny program inwestycyjny. Obejmie on modernizację Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci i laboratoriów, budowę nowego obiektu, w którym znajdzie się m.in. oddział chorób infekcyjnych, psychiatrii dzieci i młodzieży, przewlekłej respiratoroterapii oraz 2 wielopoziomowych parkingów. W planach jest także wdrożenie opieki perinatalnej.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie