Ponad 15 mln zł z funduszy UE otrzymają w sumie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie powstanie Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, i Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II na projekt "Weź głęboki oddech", który ma zwiększyć świadomość szkodliwego wpływu palenia tytoniu na zdrowie.

W poniedziałek w Krakowie umowy o dofinansowaniu tych przedsięwzięć podpisali: wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Zbigniew Król i przedstawiciele obu instytucji: dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II dr Anna Prokop-Staszecka oraz kanclerz Akademii in. Frycza Modrzewskiego prof. Klemens Budzowski.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko mówiła, że w Polsce działa ponad 25 centrów symulacji medycznej przy uczelniach kształcących w zawodach medycznych.

"Ten projekt wpisuje się w strategię rządu, mającą na celu poprawę jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego kadr medycznych. Liczymy na to, że ta atrakcyjności wpłynie na to, że więcej osób będzie chciało wybierać te zawody. To ogromny skok. Jesteśmy jednym z niewielu krajów UE, który oferuje studentom taki standard kształcenia" – mówiła dziennikarzom Szczurek-Żelazko.

Podkreśliła, że drugi z dofinansowanych projektów ma "kształtować postawy prozdrowotne" i będzie realizowany nie w jednym, ale w trzech województwach.

W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego powstanie Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej obejmujące m.in. sale: szpitalnego oddziału ratunkowego, bloku operacyjnego, intensywnej terapii, symulator karetki. Koszt całkowity tego projektu to ok. 15 mln zł, dofinansowanie z UE wyniesie 13 mln 768,8 tys. zł.

"Uczelnia dokonała już adaptacji pomieszczeń. Centrum jest gotowe, czekamy na jego wyposażenie. Ten sprzęt pozwoli na symulację niemal wszystkich zdarzeń, które mogą się pojawić w trakcie pracy zawodowej lekarza. W jednym miejscu będzie i symulacja sali operacyjnej, i sala doskonalenia umiejętności praktycznych, które są niezbędne dla podniesienia kwalifikacji lekarza. To w sumie kilkanaście sal" – powiedział dziennikarzom prof. Klemens Budzowski. Dodał, że jedno centrum symulacji – dla pielęgniarek – w uczelni już działa, a uroczyście ma zostać otwarte w kwietniu.

Z Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej korzystać będzie ponad 600 osób – w ramach zajęć obowiązkowych i dodatkowych na studiach medycznych w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

Realizowany przez Szpital Jana Pawła we współpracy z Fundacją "NEUCA dla Zdrowia" i Krakowskim Alarmem Smogowym projekt "Weź głęboki oddech" jest skierowany do mieszkańców województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Jego celem jest: zwiększenie wiedzy o szkodliwym wpływie tytoniu, ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP); zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego, a także ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych paleniem.

Anna Prokop-Staszecka mówiła, że projekt jest kierowany do dwóch grup odbiorców: nałogowych palaczy oraz do pielęgniarek i lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, którzy będą szkoleni. "Jestem pulmonologiem i całe lata zachęcam ludzi do rzucenia palenia. Robię to albo ostro, albo pokazując konsekwencje i to, że każdy moment życia jest dobry, żeby to zrobić. Ważne jest przy tym stymulowanie ośrodka nagrody, motywowanie. W naszym szpitalu powstanie poradnia antynikotynowa, która będzie udzielała realnego wsparcia" – mówiła dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II.

Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) zajmuje czwarte miejsce pod względem najczęstszej przyczyny zgonów zaraz za chorobami serca, udarem mózgu i zapaleniem płuc. Szacuje się, że w Polsce liczba chorych na POChP wynosi ponad 2 miliony, z czego rocznie 15 tys. umiera, co stanowi trzecią co do częstości przyczynę zgonów.

Koszt projektu to 1 mln 972,8 tys. zł i tyle wyniesie unijne dofinansowanie. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Małgorzata Wosion-Czoba