W miejskim szpitalu im. Stefana Żeromskiego zakończył się ostatni etap modernizacji. We wtorek, 5 kwietnia, nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanych oddziałów – chirurgii dzieci i pediatrycznego.

Jak poinformował Urząd Miasta Krakowa, w ramach przebudowy wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację wody zimnej i kanalizacji, wentylację i klimatyzację.

Oddział pediatryczny został dostosowany do obowiązujących przepisów sanitarnych – są oddzielne punkty pielęgniarskie dla dzieci starszych i młodszych, sale chorych wyposażono w łazienki, łączność telefoniczną i monitoring wizyjny. Oddział zyskał pracownie, niezbędne do diagnostyki.

Także na oddziale chirurgii dzieci w salach będą osobne łazienki. Działa tutaj także sala wzmożonego nadzoru.

Koszt przebudowy i termomodernizacji obu oddziałów to blisko 12,4 mln zł. Remont był realizowany przy wykorzystaniu środków unijnych oraz budżetu miasta Krakowa.

Oddział pediatryczny jest oddziałem wieloprofilowym, hospitalizującym pacjentów ze wszystkimi schorzeniami wieku dziecięcego. Rocznie leczy 1200-1300 dzieci.

Posiada 25 łóżek i podzielony jest na część niemowlęcą, w którym są dzieci do drugiego roku życia oraz miejsce dla dzieci starszych do osiemnastego roku życia. Z małymi pacjentami mogą przebywać opiekunowie w systemie hotelowym.

Oddział działa w systemie całodobowym, w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Udziela konsultacji i porad lekarskich dzieciom z trafiającym do Izby Przyjęć i są to tysiące dzieci rocznie.

Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę medyczną tj. echokardiograf, holtery EKG i ciśnieniowe, kardiomonitory, spirometry, analizator FeNO, aparat FOT, pulsoksymetry, inkubatory, aparat do pomiaru przerostu flory jelitowej i inne.

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie szerokiego zakresu chorób dziecięcych z ukierunkowaniem na schorzenia kardiologiczne, pulmonologiczne, alergologiczne i gastroenterologiczne. W ramach działalności profilaktyczno-diagnostycznej, w ramach krótkich pobytów, prowadzi pełną diagnostykę schorzeń układu krążenia, oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego i innych narządów. Prowadzimy również program diagnostyki dzieci po przebyciu infekcji COVID-19.

Oddział posiada akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w zakresie pediatrii - 12 miejsc rezydenckich oraz do szkolenia z pediatrii lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej.

Oddział chirurgii dzieci wykonuje zabiegi w zakresie chirurgii dziecięcej ogólnej, urazowej i urologii dziecięcej. Oddział posiada 17 łóżek, w tym trzy sale jednoosobowe oraz salę wzmożonego nadzoru wyposażoną w aparaturę medyczną pozwalającą na stałe monitorowanie funkcji życiowych. Oprócz tradycyjnych metod operacyjnych, wykonywane są zabiegi metodą laparoskopową, zabiegi endoskopowe układu pokarmowego i moczowego. Wyposażenie oddziału pozwala na zaopatrywanie urazów układu kostno-stawowego zgodnie z najwyższymi standardami.

Poradnia chirurgii dzieci realizuje świadczenia medyczne o charakterze konsultacyjnym i zabiegowym, a pacjenci po zabiegach urologicznych pozostają dodatkowo pod opieką poradni nefrologicznej dla dzieci.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała na oddział najnowszej generacji sprzęt - aparat do badań ultrasonograficznych, zestaw do wykonywania badań urodynamicznych oraz rektoskop noworodkowy, dzięki temu została poszerzona diagnostyka i zakres leczenia dzieci.

Oddział uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego programu „Motylkowe szpitale dla Dzieci” Fundacji Porozumienie bez Barier.

W ciągu roku hospitalizowanych jest ok. 1300 dzieci i udzielanych jest ok. 1000 specjalistycznych porad.


Źródło: Urząd Miasta Krakowa