Wkrótce może zabraknąć specjalistów w Klinice Onkologii Klinicznej w Centrum Onkologii w Krakowie. Dziewięciu lekarzy złożyło wypowiedzenia w geście solidarności z dotychczasowym szefem kliniki, który sam złożył rezygnację ze stanowiska, odmawiając przeprowadzenia redukcji etatów na oddziale.

"W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Kierownika Kliniki Onkologii Klinicznej przez dr Marka Ziobrę, spowodowanej planami redukcji etatów, wypowiedzenie stosunku pracy składają niżej podpisani specjaliści. Pragniemy poinformować, że powyższą decyzję podejmujemy z żalem, jednakże mamy nadzieję, że 100% redukcja etatów lekarzy specjalistów zatrudnionych w Klinice Onkologii Klinicznej poprawi trudną sytuację finansową Instytutu" - napisali medycy.

Lekarzy obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, dlatego też, klinika na razie funkcjonuje bez zmian. Jest to również czas dla dyrekcji placówki na zażegnanie konfliktu.