Województwo Łódzkie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą 100 mln zł na projekty, które poprawią jakość życia oraz wspomogą aktywne i zdrowe starzenie się. Pierwszy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia został już ogłoszony.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, głównym celem przedsięwzięcia jest poszukiwanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z pogranicza medycyny i technologii, które w perspektywie najbliższych lat przełożą się na zahamowanie i odwrócenie negatywnych trendów dotyczących długości życia, zapadalności na choroby cywilizacyjne i metaboliczne w województwie łódzkim.

Województwo Łódzkie charakteryzuje się najkrótszą długością życia wśród mężczyzn i jedną z najkrótszych wśród kobiet, wysoką nadumieralnością osób w wieku produkcyjnym, a współczynnik umieralności z przyczyn zewnętrznych, chorób układu oddechowego i trawiennego oraz nowotworów jest najwyższy w skali kraju. Co więcej, zły stan zdrowia mieszkańców województwa jest głównym czynnikiem ograniczającym aktywność zawodową mieszkańców w wieku 50+, a choroba i niepełnosprawność jest drugą, po emeryturze, przyczyną bierności zawodowej.

- W województwie łódzkim działa wiele firm z sektora farmaceutycznego, biomedycznego i biotechnologicznego. Są tutaj wyspecjalizowane laboratoria oraz wysoki potencjał badawczy skupiony na największych uczelniach w regionie – Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Łódzkim. – mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

NCBR i Województwo Łódzkie wnoszą do budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia po 50 mln zł. Każdy projekt badawczo-rozwojowy będzie mógł otrzymać dofinansowanie od 1 do 4 mln złotych. Wkład NCBR jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, natomiast wkład Województwa Łódzkiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

- NCBR nieprzypadkowo podejmuje współpracę z województwem łódzkim. Posiada ono znaczący potencjał naukowo-badawczy i od lat jest regionem, w którym chętnie lokalizują się przedsiębiorstwa z sektora medycznego. To ważne, ponieważ NCBR szuka partnerów, z którymi będzie w stanie realizować przedsięwzięcia wieloletnie, wpisujące się w realizowane przez nich strategie rozwoju. – mówi prof. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jako pierwszy swój konkurs, z budżetem 50 mln zł., ogłosiło NCBR, konkurs dotyczy prowadzenia prac badawczych. Nabór wniosków rozpocznie się 14 sierpnia, a zakończy 12 października 2018 r. Województwo Łódzkie planuje ogłosić swój pierwszy konkurs 29 sierpnia, nabór wniosków wystartuje 1 października, a zakończy się 31 października 2018 r. Ze środków WŁ beneficjenci będą mogli realizować prace rozwojowe. Kolejny konkurs WŁ, również na prace rozwojowe, zostanie ogłoszony w 2020 roku. Wszystkie szczegóły dot. najbliższego konkursu dostępne będą na stronie http://www.cop.lodzkie.pl/


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju