Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o rozważenie możliwości wyposażania seniorów, osób z zanikami pamięci, z niepełnosprawnością intelektualną czy innego rodzaju dolegliwościami zdrowotnymi o wyposażenie w elektroniczne lokalizatory, które pomagałyby ustalić miejsce pobytu zaginionej osoby.

Według danych Komendy Głównej Policji w 2020 r. odnotowano 2 036 zaginięć osób po 60. roku życia. Aż 341 osób z tej grupy zmarło.

Rzecznik zaznacza, że lokalizatory nie zapobiegłyby samemu zaginięciu, jednak w wielu przypadkach mogłyby uratować życie. Rozpowszechnienie oraz zwiększenie dostępności lokalizatorów poprzez refundację przyniosłyby wiele korzyści. W wielu przypadkach podniosłyby komfort życia chorego i jego rodziny, dałyby szanse na większą samodzielność, a w sytuacji zagubienia – ratowały życie poprzez szybkie odnalezienie takiej osoby. Zasadność refundacji lokalizatorów dla osób chorujących na ciężkie zaniki pamięci popierają również konsultanci krajowi – w dziedzinie psychiatrii oraz w dziedzinie geriatrii.


Źródło: Biuro RPP