Z dniem 1 września 2021 roku diagnozowanie i leczenie pacjentów rozpoczęła Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Klinika jest przygotowana do leczenia pacjentów z różnymi chorobami zakaźnymi, także z zakażeniem SARS-CoV-2 z uwagi na możliwość izolowania pacjentów wysoce zakaźnych.

W poniedziałek (13 września) z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Gadomskiego i wojewody lubelskiego Lecha Sprawki odbyło się oficjalne otwarcie Kliniki. W spotkaniu uczestniczyli m.in. arcybiskup Stanisław Budzik metropolita lubelski, lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Maria Jolanta Korniszuk, lubelski wojewódzki inspektor farmaceutyczny Izabela Mahorowska-Kiciak, p.o. dyrektora lubelskiego OW NFZ Dagmara Marczewska, dyrektorzy lubelskich szpitali i przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Urzędu Miasta Lublin.

- Gratuluję kierownictwu i współpracownikom tej znakomitej nowej bazy, czego doświadczyliśmy podczas przejścia, zarówno w tej części, gdzie są pacjenci, ale i w tej administracyjnej. To niezmiernie ważny element w leczeniu chorób zakaźnych. Rola Instytutu jest ogromna, zarówno w procesie hospitalizacji osób zakażonych, ale również jeśli chodzi o szczepienia. W momencie, kiedy uruchomiłem pierwszy szczepieniobus, wtedy kiedy jeszcze to nie było na poziomie centralnym, to właśnie Instytut odpowiedział na naszą prośbę. Doświadczam, jaki klimatu pracy i atmosfera jest w tej instytucji - mówił wojewoda lubelski.

Podczas spotkania Lech Sprawka przekazał cztery dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego z medalem. Dyplom odebrał dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Lech Panasiuk za zaangażowanie w działalność Instytutu, profesjonalną i pełną oddania pracę w czasie pandemii Covid-19, cenny wkład w organizację procesu szczepień i realizację projektu Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych, odpowiedzialne i kompetentne zarządzanie pracownikami związane z ogromną odpowiedzialnością za ludzkie życie. Zastępca dyrektora ds. Medycznych Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Magdalena Czarkowska odebrała wyróżnienie za zaangażowanie w działalność Instytutu, profesjonalną i pełną oddania pracę w czasie pandemii COVID-19, wybitne zasługi w organizacji szpitala tymczasowego, nieoceniony wkład w organizację procesu szczepień w województwie lubelskim, kompetentną i efektywną współpracę z wieloma środowiskami oraz podmiotami na rzecz dobra wspólnego wytrwałość i konsekwencję w działaniu. Konsultantowi wojewódzkiemu ds. chorób zakaźnych Grażynie Semczuk wojewoda przyznał dyplom za kompetentną i efektywną współpracę z wieloma środowiskami oraz podmiotami na rzecz dobra wspólnego, kompetentną i pełną oddania pracę w czasie pandemii COVID-19, nieoceniony wkład w ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, profesjonalne doradztwo Wojewodzie Lubelskiemu, edukację zdrowotną społeczeństwa, rzetelność, odpowiedzialność, aktywność i sumienność w trakcie realizacji obowiązków. Z kolei dyplom uznania dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie przyznany został za ofiarną służbę chorym, empatię i troskę o każdego pacjenta oraz profesjonalizm i wysokie kompetencje zawodowe personelu, pełne poświecenia zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19, cenny wkład w organizację procesu szczepień, pomyślną realizację projektu Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych, wkład w rozwój opieki medycznej w województwie lubelskim, wytrwałość i konsekwencję w działaniu.

- Inwestycja realizowana była w latach 2017-2020. Została sfinansowana z budżetu państwa i Instytutu Medycyny Wsi. Budowa tej Kliniki stanowi kolejny etap ciągu inwestycji, które dokonują się od pewnego czasu w Instytucie. W ciągu ostatnich czterech lat całkowicie wyremontowaliśmy oddział chorób wewnętrznych, przychodnię, zakłady diagnostyczne, dokonaliśmy zakupu nowoczesnego sprzętu – informował dyrektor Instytutu Medycyny Wsi Lech Panasiuk.

Ze względu na profil Instytutu, doświadczenie lekarzy specjalistów oraz współpracę z wysokospecjalistycznym laboratorium Klinika specjalizuje się w chorobach zakaźnych odzwierzęcych, w tym odkleszczowych. Zapewnia wszystkie niezbędne konsultacje, w tym neurologiczne, psychologiczne oraz edukację pacjentów.

- Resort zdrowia wspomógł tę inwestycję kwotą 8 mln zł. Widzimy, jakie są potrzeby w tym obszarze, jak borelioza i inne choroby odzwierzęce zwiększają swoje znaczenie. Wierzę, że ta inwestycja przyczyni się do jeszcze większego rozwoju potencjału klinicznego, i jeszcze bardziej zwiększy możliwości leczenia pacjentów. Centrum boreliozy to nie tylko leczenie, to też całkiem inne możliwości podejścia do pewnych projektów badawczo-rozwojowych, do profilaktyki. Ta inwestycja ma wiele obszarów. To nie ostatnia inwestycja w obszarze chorób zakaźnych. Choroby zakaźne nie wyginęły. Nie możemy ich traktować jako relikt przeszłości. Zdecydowaliśmy się na kolejną dużą inwestycję, 20 mln zł na rozwój w obszarze chorób zakaźnych – podkreślał Sławomir Gadomski.

- Inwestycja jest bardzo ważna dla naszego miasta. Do tej pory funkcjonowała jedna klinika chorób zakaźnych, która w tej chwili specjalizuje się głównie w leczeniu COVID-19, więc my gwarantujemy w obecnym czasie leczenie pacjentów z innymi chorobami zakaźnymi, w tym z boreliozą. Pacjenci znajdą tu kompleksową opiekę zarówno w poradni chorób zakaźnych, jak również na oddziale w przypadku konieczności hospitalizacji. Już pierwszego dnia mieliśmy przyjętych 6 pacjentów, w chwili obecnej mamy ich 13. Mamy już kolejkę oczekujących na przyjęcia pacjentów po kwalifikacjach na oddział – podkreślała dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska zastępca dyrektora ds. medycznych Instytutu Medycyny Wsi.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Centrum boreliozy i innych chorób odzwierzęcych”. Klinika jest siedzibą konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych.


Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie