Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie podpisał umowę na zaprojektowanie i budowę budynku Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki w ramach projektu utworzenia Ponadregionalnego Uniwersyteckiego Centrum Nefrologii i Hemodializ - poinformował Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Nowy budynek będzie zlokalizowany nieopodal wejścia do szpitala od strony Izby Przyjęć Planowych i będzie składał się z dwóch kondygnacji. Inwestycja pozwoli na podwyższenie jakości i dostępności świadczonych usług medycznych, zwiększenie komfortu pacjentów i poprawę warunków pracy personelu szpitala.

O założeniach realizowanego projektu, strategii rozwoju SPSK nr 4 i planach dotyczących kolejnych inwestycji dyrekcja szpitala informowała podczas konferencji prasowej.

„Budujemy Ośrodek Dializ – jako pierwszy etap inwestycji, która będzie rozwijała przestrzeń w obszarze chorób nerek. Zaplanowana jest również modernizacja i przebudowa oddziału. (…) Chcemy pozyskać nową przestrzeń, która wpisze się w nowoczesną koncepcję leczenia” – mówił Dyrektor Naczelny SPSK Nr 4 w Lublinie dr n. med. Radosław Starownik.

Na temat rozwoju nefrologii przy ul. Jaczewskiego i korzyściach wynikających z realizacji inwestycji wypowiedział się Kierownik Klinicznego Oddziału Nefrologii, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska.

„Utworzenie Ponadregionalnego Uniwersyteckiego Centrum Nefrologii i Hemodializ zwiększy dostęp pacjentów do świadczonych usług nie tylko z makroregionu lubelskiego, ale także z całego kraju i zagranicy. (…) W ramach nowo powstającego Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki SPSK Nr 4 planowany jest rozwój oraz rozbudowa Ośrodka Ambulatoryjnej Dializoterapii Otrzewnowej, w którym prowadzona będzie opieka nad pacjentami ze schyłkową niewydolnością nerek leczonymi nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej. Kolejnym efektem realizacji projektu będzie skrócenie czasu hospitalizacji oraz szerokie wykonywanie wysoko opłacalnych procedur” – mówił prof. dr hab. Wojciech Załuska.

Kliniczny Oddział Nefrologii SPSK Nr 4 oraz Kliniczny Oddział Sztucznej Nerki SPSK Nr 4, na bazie których funkcjonuje Klinika Nefrologii SPSK Nr 4, stanowią ośrodek o najwyższym, III poziomie referencyjności.

Jest to jednostka wysoko wyspecjalizowana w nieinwazyjnej diagnostyce chorób nerek, leczeniu pierwotnych i wtórnych chorób nerek z chorobami o podłożu immunologicznym, leczeniu pacjentów z rozpoznaniem ostrego uszkodzenia nerek i przewlekłej choroby nerek, leczeniu nerkozastępczym w postaci hemodializy i ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej oraz leczeniu ambulatoryjnym chorych po transplantacji nerek.

Kliniczny Oddział Nefrologii SPSK Nr 4 jest jednym z największych świadczeniodawców w makroregionie lubelskim pod względem liczby pacjentów i hospitalizacji.

Poza leczeniem pacjentów w strukturach Nefrologii SPSK Nr 4 realizowane są zadania dydaktyczne, a także naukowe, w tym z transplantologii klinicznej.

Szpital zrealizuje inwestycję ze środków finansowych pozyskanych z dotacji celowej Ministra Zdrowia oraz środków własnych.


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie