Osoby cierpiące na migrenę z aurą wzrokową mogą mieć zwiększone ryzyko wystąpienia migotania przedsionków, zgodnie z badaniem opublikowanym w Neurology ®, czasopiśmie medycznym American Academy of Neurology. Migrena z aurą wzrokową występuje wtedy, gdy pojawiają się zaburzenia widzenia tuż przed początkiem bólu głowy. Zakłócenia te mogą obejmować widzenie falistych linii, błysków światła, a także rozmazane widzenie lub martwe punkty. W przypadku migotania przedsionków dochodzi do nieskoordynowanej pracy przedsionków serca, któremu może towarzyszyć szybka akcja komór. Najpoważniejszym powikłaniem są zmiany zakrzepowo-zatorowe, powodując m.in. udar mózgu.

„Ponieważ migotanie przedsionków jest częstym źródłem udarów niedokrwiennych spowodowanych przez skrzepy krwi, a wcześniejsze badania wykazały związek między migreną z aurą a udarem, chcieliśmy sprawdzić czy u osób z migreną z aurą występuje również częstsze migotanie przedsionków”, tłumaczy główny autor badania. „Migotanie przedsionków można leczyć za pomocą leków, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że cierpi na tę chorobę”.

W badaniu 11939 osób w średnim wieku 60 lat bez migotania przedsionków lub udaru mózgu oceniono pod kątem bólu głowy. Wśród nich 9 405 osób nie odczuwało bólu głowy, a 1516 cierpiało na migrenę. Spośród tych, którzy mieli migrenę, 426 miało migrenę z aurą wzrokową. Uczestnicy byli obserwowani przez okres do 20 lat.

Podczas badania u 1623 osób bez bólu głowy, czyli 17 procent rozwinęło się migotanie przedsionków, u 80 z 440 osób z migreną z aurą, czyli 18 procent i u 152 z 1105 osób z migreną bez aury, czyli 14 procent.

Po skorygowaniu o wiek, płeć, ciśnienie krwi, palenie i inne czynniki, które mogą wpływać na ryzyko migotania przedsionków, u osób z migreną z aurą stwierdzono o 30 procent większe prawdopodobieństwo rozwoju choroby niż u osób bez bólu głowy i o 40 procent większe ryzyko wystąpienia migotania przedsionków.

Wyniki przekładają się na około 9 na 1000 osób z migreną z aurą ma migotanie przedsionków w porównaniu do 7 na 1000 osób z migreną bez aury. Naukowcy odkryli również, że częstość udarów w grupie migreny z aurą wyniosła 4 na 1000 osób rocznie w porównaniu z 2 na 1000 osób rocznie u osób z migreną bez aury i 3 z 1000 osób rocznie u osób bez bólu głowy.

„Nasze badania sugerują, że migotanie przedsionków może odgrywać rolę w wystąpieniu udaru u osób z migreną z aurą wzrokową”, informują naukowcy. „Ważne jest, aby pamiętać, że osoby z migreną z aurą mogą być bardziej narażone na migotanie przedsionków z powodu problemów z autonomicznym układem nerwowym, który pomaga kontrolować pracę serce i naczyń krwionośnych. Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić czy osoby z migreną z aurą wzrokową powinny być badane pod kątem migotania przedsionków. ”

Źródło: sciencedaily.com