Ludzie, którzy doświadczają migreny z aurą wzrokową mogą mieć zwiększone ryzyko migotania przedsionków, zgodnie z badaniem opublikowanym w internetowym wydaniu Neurology, czasopisma medycznego Amerykańskiej Akademii Neurologii. Migrena z aurą wzrokową występuje wtedy, gdy zaburzenia widzenia pojawiają się tuż przed wystąpieniem bólu głowy. Zaburzenia te mogą obejmować widzenie falistych linii lub błysków światła, rozmyte widzenie lub martwe pole.

"Ponieważ migotanie przedsionków jest częstym źródłem udarów spowodowanych przez skrzepy krwi, a poprzednie badania wykazały związek pomiędzy migreną z aurą i udarami, chcieliśmy zobaczyć, czy ludzie, którzy mają migrenę z aurą również mają wyższy wskaźnik migotania przedsionków", powiedział autor badania Souvik Sen, MD, MS, MPH, z Uniwersytetu Południowej Karoliny w Kolumbii. "Migotanie przedsionków można leczyć za pomocą leków, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma migotanie przedsionków".

W badaniu udział wzięło 11,939 osób w średnim wieku 60 lat bez uprzedniego migotania przedsionków lub udaru mózgu, które zostały ocenione pod kątem bólu głowy. Spośród nich, 9.405 osób nie bolała głowa, a 1.516 miało migrenę. Z tych, którzy mieli migrenę, 426 miał migrenę z aurą wzrokową. Uczestnicy byli śledzeni przez okres do 20 lat.

Podczas badania, u 1.623 osób bez bólu głowy, czyli 17 procent, rozwinęło się migotanie przedsionków, podczas gdy 80 z 440 osób z migreną z aurą, czyli 18 procent, i 152 z 1.105 osób z migreną bez aury, czyli 14 procent zachorowało.

Po skorygowaniu o wiek, płeć, ciśnienie krwi, palenia tytoniu i innych czynników, które mogą mieć wpływ na ryzyko migotania przedsionków, u osób z migreną z aurą stwierdzono o 30 procent większe prawdopodobieństwo rozwoju tej choroby niż u osób bez bólu głowy i o 40 procent większe prawdopodobieństwo rozwinięcia się migotanie przedsionków niż u osób z migreną bez aury.

Wyniki przekładają się na około dziewięć z 1000 osób z migreną z aurą mają migotanie przedsionków w porównaniu do siedmiu z 1000 osób z migreną bez aury. Naukowcy odkryli również, że wskaźnik udaru mózgu w grupie osób migreny z aurą był cztery z 1000 osób rocznie w porównaniu do dwóch z 1000 osób rocznie w grupie osób z migreną bez aury, a trzy z 1000 osób rocznie w grupie osób bez bólu głowy.

"Nasze badania sugerują, że migotanie przedsionków może odgrywać rolę w udarze mózgu u osób z migreną z aurą wzrokową", powiedział Sen. "Ważne jest, aby pamiętać, że osoby z migreną z aurą mogą być bardziej narażone na migotanie przedsionków z powodu problemów z autonomicznym układem nerwowym, który pomaga kontrolować serce i naczynia krwionośne. Potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia, czy osoby z migreną z aurą wzrokową powinny być badane pod kątem migotania przedsionków".

Ograniczeniem badania było to, że definicja migreny mogła pomijać ludzi, którzy mieli migreny, które trwały krócej niż rok lub którzy mieli historię migreny w młodszym wieku. Ograniczone były również informacje na temat leków na migrenę, które mogą wpływać na częstość akcji serca.

Badanie było wspierane przez National Heart, Lung and Blood Institute oraz American Heart Association.

Źródło: sciencedaily.com