Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM otrzyma dofinansowanie od Ministerstwa Zdrowia na zakup sprzętu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Środki zostaną przekazane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Jak poinformował Warszawski Uniwersytet Medyczny, przekazane środki są efektem bardzo dobrej, wieloletniej pracy zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WUM zajmującego się pacjentami, u których orzeka się śmierć mózgu.

Dofinansowanie w wysokości 1 mln złotych zostanie przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu do opieki nad pacjentami z niewydolnością wielonarządową i potencjalnymi dawcami. Wśród planowanych zakupów znajdują się m.in.: bronchoskopy, aparaty usg, aparat do usg przezczaszkowego oraz monitor funkcji życiowych. Sprzęt umożliwi wszechstronną przyłóżkową diagnostykę kluczowych funkcji życiowych u osób krytycznie chorych i będzie pomocny w podejmowaniu decyzji klinicznych i optymalizacji terapii.

Oprócz Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM, Minister Zdrowia nagrodził 20 innych szpitali z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 (uwzględniona została liczba dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów). Łączna suma przyznanych przez Ministra Zdrowia nagród wyniosła 17,5 mln złotych. Celem Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej jest zwiększenie liczby przeszczepień komórek, tkanek i narządów pobranych od dawców żywych i zmarłych.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny