Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wręczył listy gratulacyjne lekarzom, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym i osobom wykonującym inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, którzy w 2015 r. uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu specjalizacyjnego. Listy gratulacyjne otrzymali również kierownicy specjalizacji.

Wśród lekarzy najwyższe wyniki z egzaminu otrzymały 34 osoby, w grupie osób reprezentujących inne zawody medyczne – 18 osób, wśród farmaceutów – 11, a wśród diagnostów laboratoryjnych – 6.

Minister Konstanty Radziwiłł pogratulował wyróżnionym specjalistom. Życzył im, aby wiedza zdobyta w toku kształcenia służyła pacjentom i całemu społeczeństwu. Podziękował również kierownikom specjalizacji. Podkreślił, że rola mistrza – mentora w kształceniu podyplomowym kadr medycznych jest nie do przecenienia.

Podczas tegorocznej uroczystości, która odbyła się w Dniu Edukacji Narodowej – 14 października 2016, minister zdrowia zwrócił szczególną uwagę na zasługi instytucji, które zajmują się w Polsce kształceniem podyplomowym kadr medycznych – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Centrum Egzaminów Medycznych. Minister wręczył listy z podziękowaniami ich dyrektorom.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia