Resort opracował projekt rozporządzenia, które przewiduje bezpłatne szczepienie przeciwko odrze osób dorosłych, które są szczególnie narażone na zakażenie.

Ministerstwo podkreśla bardzo wysoką efektywność szczepień przeciw odrze. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje ok. 95–98% osób zaszczepionych. Natomiast podanie drugiej dawki szczepionki pozwala osiągnąć odporność u niemalże 100% osób zaszczepionych. Z punktu widzenia medycznego podanie drugiej dawki szczepionki jest możliwe już po upływie 1 miesiąca od chwili podania dawki pierwszej, jednakże w przypadku prowadzenia rutynowej immunizacji zgodnie z kalendarzem szczepień, podawanie drugiej dawki szczepionki odbywa się najczęściej ze względów organizacyjnych w późniejszym okresie życia. W przypadku osób, które nie były szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień i istnieje ryzyko, że nie będą szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień również w przyszłości, uzasadnione może być podawanie obu dawek w odstępie jednego miesiąca.

Obowiązkowe szczepienia ochronne są wykonywane przez lekarza, który sprawuje nad dzieckiem opiekę medyczną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej. Szczepionki do wykonywania szczepień obowiązkowych zakupuje Minister Zdrowia ze środków budżetu państwa, a następnie są one sukcesywnie dystrybuowane do placówek medycznych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, system finansowania szczepień przeciw odrze nie obejmuje osób, które ukończyły 19. rok życia. W przypadku wystąpienia ognisk epidemicznych, brak nieodpłatnych szczepień dla tej grupy wiekowej stanowi istotny problem w prowadzeniu działań przeciwepidemicznych. Należy pamiętać, że każda osoba nieszczepiona w ognisku przyczynia się do podtrzymywania transmisji wirusa, w tym także jego przeniesieniu na dzieci w okresie niemowlęcym, które – zgodnie z kalendarzem szczepień – nie były jeszcze szczepione. Ponadto osoby dorosłe, obok dzieci poniżej 5. roku życia są najbardziej narażone na wystąpienie poważnych powikłań w związku z zachorowaniem na odrę, co skutkuje koniecznością ich następczego leczenia w warunkach szpitalnych. Ze względu na charakterystykę epidemiologiczną odry oraz konsekwencje kliniczne choroby, szerzenie się zachorowań w społecznościach o niskim stopniu zaszczepienia wymaga podjęcia szybkich działań przeciwepidemicznych. Podanie osobom narażonym szczepionki, przed upływem 72 godzin od styczności z osobą chorą, pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania.

Zamierzeniem projektowanego rozporządzenia jest usprawnienie działań mających na celu zwalczanie ognisk epidemicznych odry poprzez określenie warunków prawno- organizacyjnych wykonywania szczepień przeciw odrze. Na potrzeby ewentualnego wykonywania szczepień o charakterze interwencyjnym będą wykorzystywane szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce przechowywane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na potrzeby szczepień kalendarzowych realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO). Wykorzystanie szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce w ramach PSO na potrzeby szczepień dzieci w 2. roku życia oraz 10. roku życia wynosi łącznie ok. 700– 800 tys. dawek rocznie. Dlatego też ewentualne wykorzystanie kilkuset dodatkowych dawek szczepionki rocznie z puli stacji sanitarno-epidemiologicznych w przypadku wystąpienia ognisk epidemicznych odry, nie będzie miało negatywnego wpływu na dostępność szczepionki na potrzeby PSO, jak również nie skutkuje koniecznością odrębnego zakupu szczepionek na potrzeby szczepień o charakterze interwencyjnym.

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, co jest uzasadnione koniecznością rozszerzenia trwającej obecnie akcji szczepień w ogniskach zachorowań na odrę, które wystąpiły wśród osób ubiegających się o uzyskanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, które poprzez terytorium Republiki Białorusi przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej z państw leżących na obszarze Zakaukazia i Azji Środkowej. Szybkie objęcie szczepieniami osób, które ukończyły 19. rok życia pozwoli na efektywne wygaszenie ogniska zachorowań.


Więcej: legislacja.rcl.gov.pl