Ministerstwo Zdrowia, sprawujące nadzór nad Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ogłosiło postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych w placówce. Termin składania zgłoszeń upłynie 6 grudnia.

Wymagania dla kandydatów to m.in. tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Konieczne jest również doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w uzyskiwaniu finansowania projektów ze źródeł krajowych i międzynarodowych; odbyty zagraniczny staż naukowy oraz niekaralność za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystanie z pełni praw publicznych.

>>>ZOBACZ TEŻ: Eksperci: nowa nadzieja w leczeniu wyjątkowo agresywnego raka płuca

W ogłoszeniu o naborze poinformowano także o wymogu co najmniej rocznego doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi, wiedzy na temat działalności Instytutu oraz funkcjonowania instytutów badawczych oraz państwowych osób prawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmować będzie m.in. określanie kierunków rozwoju działalności naukowej Instytutu, opracowywanie planów i koordynowanie realizacji prac badawczych oraz nadzorowanie sprawozdawczości z tych prac.

Zadaniem nowego zastępcy dyrektora ds. naukowych w Centrum Onkologii będzie tez inicjowanie współpracy między zespołami klinicznymi i przedstawicielami nauk podstawowych na potrzeby rozwoju onkologii precyzyjnej oraz nadzorowanie działalności szkoły doktorskiej.

>>>ZOBACZ TEŻ: Chirurdzy rekonstrukcyjni pomagają pacjentom okaleczonym przez nowotwory

Zadania polegać będą także m.in. na nadzorowaniu przestrzegania Regulaminu praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Wymagane dokumenty to m.in. CV lub życiorys; list motywacyjny i kopie dokumentów potwierdzających wymagania. Należy dostarczyć je do Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia. termin upływa 6 grudnia 2019 r. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Katarzyna Lechowicz-Dyl