Minister zdrowia podpisał projekty rozporządzeń implementujące nowy model organizacyjny opieki nad pacjentem z nowotworem piersi.

– Jest to pierwsze rozporządzenie z tego zakresu dotyczące wyspecjalizowanej, kompleksowej, koorydnowanej opieki dla pacjentów z rakiem piersi – podkreślał wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. – Pracujemy nad kolejnymi zmianami, do konsultacji publicznych został już skierowany projekt rozporządzenia w zakresie koordynowanej opieki w raku płuca.

Wprowadzenie Breast Cancer Unitów obejmuje 3 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu:

 • leczenia szpitalnego,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • rehabilitacji leczniczej.

Jak tłumaczy resort zdrowia, dzięki temu powstaną wyspecjalizowane jednostki przeznaczone dla pacjentów z rakiem piersi, zapewniające im kompleksową diagnostykę oraz indywidualny proces leczenia onkologicznego. W ośrodkach BCU będą przyjmować lekarze różnych specjalności, m.in. onkolodzy, chirurdzy onkologiczni, specjaliści od chemioterapii i radioterapii, psycholodzy kliniczni, rehabilitanci. Taki model organizacji opieki nad pacjentami onkologicznymi funkcjonuje w wieku krajach, w Polsce czekaliśmy na niego od lat.

– Liczymy na poprawę efektywności leczenia. Pacjent, trafiając do ośrodka referencyjnego BCU, zostanie zaopiekowany od diagnostyki, przez leczenie i rehabilitację, po monitoring skuteczności leczenia już po zakończeniu procesu terapeutycznego – mówił wiceminister Gadomski.

Cancer unity jako model kompleksowej opieki onkologicznej

Ministerstwo tłumaczy, że tworzenie unitów wynika z potrzeby zwiększenia skuteczności w walce z chorobami nowotworowymi. Niektóre z propozycji, wzorem krajów o lepszych wynikach leczenia pacjentów onkologicznych, są związane z tworzeniem tzw. „unitów narządowych”, czyli wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się kompleksowo diagnostyką i leczeniem nowotworów jednego narządu lub układu/lokalizacji.

Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia implementujące tworzenie unitów opierają się na założeniach, które są podobne lub spójne dla większości rodzajów nowotworów. Najważniejsze z tych założeń obejmują:

1. określenie wymagań jakościowych i organizacyjnych dla wybranych świadczeń gwarantowanych,

2. określenie doświadczenia wymaganego do diagnozowania i leczenia zaawansowanych przypadków nowotworów, zdefiniowane głównie przez ilość wykonanych badań i zabiegów operacyjnych;

3. możliwość wykonania świadczeń możliwie wysokiej jakości, także blisko pacjenta, takich jak:

 1. profilaktyczne programy zdrowotne,
 2. programy lekowe,
 3. ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 4. leczenie szpitalne,
 5. rehabilitacja lecznicza,
 6. leczenie bólu,
 7. diagnostyka genetyczna,
 8. radioterapia, chemioterapia;

4. możliwość prospektywnego monitorowania wskaźników leczenia onkologicznego poprzez mierniki oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Kolejne cele, które będą podejmowane w unitach, to:

 1. odwrócenie procesu rozpoznawania choroby w późnym stadium zaawansowania,
 2. zapewnienie właściwej koordynacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego,
 3. skupienie poszczególnych etapów leczenia pacjenta,
 4. stałe, niezależne od danej placówki medycznej monitorowanie wyników (jakości) leczenia.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia