W sytuacji znaczących ograniczeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną spowodowaną zachorowaniami na COVID-19 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego Podjął jednomyślnie decyzję o zmianie terminu Zjazdu Towarzystwa i obchodów 100-lecia PTD na 9-12 maja 2021.

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne poinformowało, że decyzja była poprzedzona dogłębną analizą sytuacji, w tym antycypowanymi przez ekspertów perspektywami rozwoju epidemii, rozmową z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką, analizą sytuacji logistyczno-ekonomicznej w porozumieniu z organizatorem logistycznym firmą Termedia, a także dyskusją Prezydium Zarządu Głównego PTD, a następnie samego Zarządu na temat możliwych innych rozwiązań.

Osoby, które dokonały opłaty rejestracyjnej będą mogły otrzymać zwrot 100% poniesionych kosztów. W przypadku nie zwrócenia się z e-mailowym wnioskiem o refundację osoby te automatycznie zostaną wpisane na listę uczestników Zjazdu w nowym terminie.

„Wierzymy, że mimo rocznego opóźnienia zjazd związany 100-leciem Polskiego Towarzystwa Dermatologiczna spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem specjalistów dermatologów-wenerologów, rezydentów i osób zawodowo zainteresowanych dermatologią” - napisała, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Lidia Rudnicka.


Źródło: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne