Od 1 stycznia obowiązuje nowa lista leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Do nowego wykazu dodano 88 produktów leczniczych, w tym 53 produkty lecznicze w ramach listy aptecznej, 2 wyroby medyczne w ramach listy aptecznej, 17 produktów leczniczych w ramach katalogu chemioterapii oraz 16 produktów leczniczych w ramach programów lekowych.

Dla 164 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu (od 2 gr do 1101,60 zł), a dla 9 produktów ceny te podwyższono (od 8,04 zł do 45,00 zł). Dopłata pacjenta spadnie dla 334 produktów (od 1 gr do 283,50 zł). Natomiast dla 356 produktów dopłata pacjenta wzrośnie (od 1 gr do 47,25 zł).

Obwieszczenie przewiduje, że dla 567 produktów spadną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 514,56 zł), a dla 32 produktów ceny te wzrosną (od 1 gr do 47,25 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXVI obwieszczeniu nie znalazło się 25 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.


W związku ze zmianami zaistniałymi w wykazie leków refundowanych firma LekSeek Polska oferuje nowe, zaktualizowane produkty: Receptariusz Lekarza Praktyka i Bazę Leków [ZOBACZ].


W ramach zmiany na liście aptecznej Lipancrea (enzyma pancreatis) została objęta refundacją w kolejnym wskazaniu refundacyjnym: „stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową”.

Projekt zawiera także zmiany w katalogu chemioterapii. Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę zostały udostępnione w kolejnym wskazaniu pozarejestracyjnym: „rak dróg żółciowych w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych”. Leki zawierające substancję czynną mitoxantronum zostały udostępnione we wskazaniu pozarejestracyjnym: „wznowa ostrej białaczki limfocytowej w populacji pediatrycznej”. Leki zawierające substancję czynną pemetreksed, stosowane wcześniej w ramach programu lekowego 6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca, zostały przeniesione do katalogu chemioterapii. Tym samym zmienił się (poszerzył) załącznik C.49, uwzględniając populację pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z programu B.6.

W ramach zmian w programach lekowych Elocta (efmoroctocog alfa) został objęty refundacją w ramach nowego programu lekowego B.94 „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)”. Vectibix (panitumumabum) został objęty refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)” w pierwszej linii leczenia.

Ponadto w opisie programu lekowego B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)” wprowadzono dodatkowy, opcjonalny schemat dawkowania cetuksymabu wychodzący poza schematy opisane w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Dodatkowo w opisie programu lekowego B.62 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych” i B.78 „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką” wprowadzono zmiany obejmujące m.in. zmniejszenie liczby obligatoryjnych wizyt w poradni, zwiększenie elastyczności terapeutycznej przy podawaniu kolejnych dawek immunoglobulin oraz uściślenie zapisów dotyczących badań.

Do obwieszczenia obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. w stosunku do projektu opublikowanego 18 grudnia 2017 r. dodano produkt leczniczy Soliris (Eculizumabum), stosowany w ramach programów lekowych „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (ICD-10 D59.3)” oraz „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (ICD-10 D59.5)”.

Zobacz: Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2018


Źródło: Ministerstwo Zdrowia