Wielospecjalistyczny zespół lekarzy z UCK WUM wykonał nowatorską procedurę wytworzenia metodą wewnątrznaczyniową przetoki tętniczo-żylnej. To pierwsze takie rozwiązanie zastosowane w Europie Środkowo-Wschodniej. 12 kwietnia przetoka została wykorzystana do przeprowadzenia hemodializy chorego. Pacjent czuje się dobrze.

Wytworzenie przetoki wymagało ścisłej współpracy wielospecjalistycznego zespołu złożonego z radiologów, chirurgów, anestezjologów oraz nefrologów z UCK WUM, którzy nowatorski zabieg wykonali 15 lutego.

- Przy użyciu wprowadzonych do żyły łokciowej i tętnicy łokciowej dwóch bardzo cienkich, giętkich, magnetycznych cewników zbliżono do siebie naczynia, a następnie przy użyciu energii fal radiowych wytworzono szczelny otwór między nimi. Spowodowało to zwiększony przepływ krwi tętniczej z tętnicy do żyły. Dzięki temu osiągnięto arterializację żył powierzchownych ramienia, co pozwoliło na ich bezpieczną kaniulację i podłączenie do sztucznej nerki – tłumaczy prof. Sławomir Nazarewski, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UCK WUM.

Dotychczas wytworzenie stałego dostępu naczyniowego do hemodializ wymagało klasycznej chirurgii. Specjaliści oceniają, że nowa metoda może stać się w przyszłości alternatywą dla otwartej operacji chirurgicznej.

W zabiegu uczestniczyli:

  • z II Kliniki Radiologii UCK WUM (kierowanej przez prof. Olgierda Rowińskiego): dr Vadym Matsibora i dr Rafał Maciąg
  • z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UCK WUM (kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego): dr Amro Alsharabi, dr Łukasz Wielocha i dr Łukasz Romanowski pod nadzorem prof. Tadeusza Grochowieckiego
  • z II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (kierowanej przez dr hab. Pawła Andruszkiewicza): dr Adam Makowski

W operacji udział wziął także światowej sławy specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej i wewnątrznaczyniowej dr Tobias Steinke z Schön-Klinik w Düsseldorfie. Przeprowadzenie procedury udało się również dzięki pracy średniego personelu medycznego: instrumentariuszek Grażyny Nowakowskiej i Ewy Lewińskiej, pielęgniarza anestetycznego Jana Szymborskiego oraz radiotechnik Jolanty Kubickiej.

Zabieg hemodializy został przeprowadzony pod nadzorem dr. n. med. Pawła Żebrowskiego z Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM i Urszuli Jabłońskiej, specjalistki pielęgniarstwa nefrologicznego, oddziałowej Stacji Dializ Kliniki.

Do czasu zabiegu chory otoczony był ambulatoryjną opieką nefrologiczną dr Małgorzaty Dębowskiej. Obecnie znajduje się pod opieką zespołu Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, kierowanego przez prof. Jolantę Małyszko.


Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego