Minister Zdrowia ogłosił w czwartek (4 lutego) dwa konkursy na realizację zadań w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Pierwszy konkurs dotyczy wyboru realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”. Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych ponad 10 letnich akceleratorów, celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów podczas leczenia napromienianiem oraz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnej radioterapii w poszczególnych województwach.

Resort poinformował, że mając na uwadze trudną sytuację szpitali będącej konsekwencją aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z walką z wirusem COVID-19, minister podjął decyzję o zwiększeniu poziomu dofinansowania zakupu akceleratorów z 8 000 000,00 zł w 2020 r., do wysokości 8 500 000 zł w 2021 r. na 1 aparat. Wzorem roku ubiegłego nie będzie wymagany finansowy wkład własny szpitala w zakupie sprzętu.

Drugi konkurs dotyczy wyboru realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021 – 2022. Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych mammografów analogowych i ucyfrowionych na nowe aparaty cyfrowe dedykowane do pracowni stacjonarnych lub mobilnych.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Ministerstwo Zdrowia inwestuje w sprzęt do diagnostyki raka piersi, mając na uwadze planowane wprowadzenie do końca 2023 r. obowiązku stosowania przez świadczeniodawców mammografów cyfrowych. Przełoży się to na zwiększenie liczby systemów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. Maksymalna kwota dofinansowania to 600 000,00 zł. Wzorem roku ubiegłego nie będzie wymagany finansowy wkład własny szpitala w zakupie sprzętu.

Zobacz szczegóły konkursów:

Termin składania ofert upływa 19 lutego 2021 roku.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia