3 sierpnia, w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, odbyło się kolejne spotkanie poświęcone skutkom zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z zapowiedzią, tym razem wzięli w nim udział nie tylko dyrektorzy małopolskich szpitali, ale też przedstawiciele organów założycielskich tych placówek. Efektem było podpisanie przez wszystkich uczestników spotkania wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Do krakowskiej Izby Lekarskiej przybyło kilkadziesiąt osób – dyrektorzy szpitali powiatowych, miejskich, wojewódzkich, podległych Ministerstwu Zdrowia, MSWiA i MON oraz przedstawiciele organów założycielskich, m.in. liczni starostowie. Tematem dyskusji była sytuacja finansowa szpitali w kontekście obowiązku wprowadzenia ustawowych podwyżek wynagrodzeń, które powinny być wypłacone już w tym miesiącu. Tymczasem większość szpitali nie otrzymała w nowych aneksach do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia środków, które pozwolą na realizację zobowiązań państwa.

Jak poinformowała Dorota Gołąb-Bełtowicz, zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie, z błyskawicznej sondy przeprowadzonej w 34 szpitalach wynika, iż nowe aneksy nie pokrywają nawet kosztów ich działalności podstawowej. Najgorsza sytuacja jest w szpitalach podstawowego zabezpieczenia, prowadzących oddziały ratunkowe oraz nocną i świąteczną pomoc medyczną, w nieco lepszej sytuacji – co nie znaczy dobrej – są szpitale jednoprofilowe, specjalistyczne. Generalnie prawie wszystkim szpitalom z powodu konieczności podniesienia wynagrodzeń grozi niewypłacalność.

Więcej informacji i pełen tekst podjętego stanowiska można znaleźć na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Źródło: OIL Kraków